Rijnland publiceert historische bekendmakingen

Het hoogheemraadschap van Rijnland is lange tijd bezig geweest om haar historische bekendmakingen te digitaliseren. Inmiddels zijn bijna tweehonderd historische bekendmakingen van Rijnland uit de jaren 1646 tot 1942 online in te zien.

De collectie is niet compleet, meldt het hoogheemraadschap van Rijnland op haar website. In afzonderlijke dossiers bevinden zich ook nog bekendmakingen, maar het biedt wel een doorsnede van wat dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland gedurende enkele eeuwen bekendmaakten.

Voorbeeld van een historische bekendmaking. ©www.rijnland.net

Samen met de dijkgraaf controleerden de hoogheemraden het gehele waterbeheer ten zuiden van het IJ, tot Wassenaar en Gouda toe. Het hoogheemraadschap bepaalde het waterpeil en had het toezicht over alles wat de stroming van het water activeerde of belemmerde, zoals molens, dammen en bruggen. Rijnland maakte via plakkaten de verordeningen, de keuren die het college uitvaardigde, openbaar.

De collectie bevat keuren en verordeningen, maar ook aankondigingen van openbare aanbestedingen. Vanaf de 15ste eeuw kreeg het hoogheemraadschap steeds meer een taak als bestuurder. Behalve het toezicht op de naleving van keuren hield het zich ook bezig met beheer en onderhoud van waterstaatswerken.

De collectie schetst een beeld van een organisatie die met vallen en opstaan, altijd volhoudend en soms tegen de stroming in, het land veilig, droog en mooi heeft gemaakt.

Neem een kijkje in de archieven van Rijnland.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?