Het dorpshart in Ter Aar moet toekomstbestendig worden. Daarnaast moet de aantrekkingskracht vergroot worden. Dat is waar gemeente Nieuwkoop samen met de BIZ Ter Aar, de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) en de centrummanager aan werken.

De vertegenwoordiger van de BIZ Ter Aar benadrukte dit: “Het is een fijne samenwerking waarbij we met elkaar op een positieve en actieve manier werken aan een toekomst voor het Dorpshart Ter Aar. Belangrijk is dat we open staan voor elkaars standpunten.”

Voor het toekomstbestendig maken, is het van belang dat het dorpshart integraal wordt aangepakt, zoals de gemeenteraad dit ook heeft aangegeven. Om de centrumontwikkeling en woningbouw in het hele gebied elkaar te laten versterken, worden deze twee niet als aparte opgaven bezien.

Tot nu toe

In 2020 is er input opgehaald bij ondernemers en inwoners. Na een aantal ontwerpsessies voor het centrumplan is in maart 2021 een tussenbalans opgesteld. Hierin staat beschreven hoe het proces tot nu toe is verlopen, waar we nu staan en hoe het vervolgproces eruitziet. Inwoners en ondernemers konden op dit document reageren.

Vlinderlocatie

In december 2020 stelde de raad de Startnotitie ‘Herontwikkeling Vlinderlocatie Ter Aar’ vast. Hierin staan de uitgangspunten voor de herontwikkeling van deze locatie, zoals woningbouw in de vorm van appartementen. Door de opening van IKC De Vaart, inclusief nieuwe sporthal, is sporthal De Vlinder sinds september niet meer in gebruik. Inmiddels is de sporthal gesloopt.

Toekomstplannen Dorpshart

De gemeente is op zoek naar een ontwikkelaar/partner voor de herontwikkeling van het centrum en de Vlinderlocatie. Beide locaties vormen in de toekomst gezamenlijk het Dorpshart van Ter Aar. De Vlinderlocatie speelt een belangrijke rol, gezien de ligging en verbindende factor tussen de twee locaties. Daarom is besloten de herontwikkeling hiervan gelijk op te laten lopen met de planontwikkeling van Dorpshart Ter Aar.

“Het is een ingewikkeld proces, maar door de koppeling zien wij de kans om een aantrekkelijk dorpshart te kunnen realiseren”, schrijft de gemeente.” In deze combinatie ligt de kracht van de ontwikkeling. In de tussentijd wordt door de centrummanager de aantrekkelijkheid van het centrum vergroot.”

Ontwikkelpartner

In de zomer verwacht de gemeente een ontwikkelpartner te selecteren. “Samen met de ontwikkelpartner stellen we een plan op waarin komt te staan waar winkels komen, waar woningen kunnen worden toegevoegd, maar ook hoe de buitenruimte eruit komt te zien. Uiteraard nemen we hierin de ideeën en wensen van inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren mee. Dit zal ongeveer zes maanden duren. Uiteindelijk gaat de partner aan de slag met de uitvoering van het plan.”

Tijdelijke invulling Vlinderlocatie

Een belangrijk aandachtspunt is de tijdelijke invulling van de Vlinderlocatie. Samen met onder andere de BIZ Ter Aar en de Dorpsraad gaat de gemeente hierover nadenken. Hierdoor kan deze plek ook in de tussentijd van toegevoegde waarde zijn voor de inwoners van Ter Aar.

“Zodra je kunt meedenken over dit plan of over de tijdelijke invulling van de Vlinderlocatie informeren wij je hierover. En wij houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen”, aldus gemeente Nieuwkoop.

One Comment on “Plannen Dorpshart Ter Aar moeten centrum toekomstbestendig en aantrekkelijk maken”

  1. Gaat het Vosholplein ook mee doen met de ontwikkeling van het dorpshart of blijft dat een stiefkind?

Comments are closed.