De Reigerlaan waar parkeren naast de parkeervakken niet meer is toegestaan. ©Noa Steffers

In de Zwanenlaan en de Reigerlaan in Ter Aar komt een parkeerverbod, heeft het college van gemeente Nieuwkoop besloten.

De Zwanenlaan en de Reigerlaan zijn onderdeel van woonwijk De Vogelenbuurt die momenteel gereconstrueerd wordt en waar extra parkeervakken worden aangelegd. In zowel de Zwanenlaan als de Reigerlaan parkeren mensen hun auto regelmatig buiten de parkeervakken. In de nieuwe situatie is dit niet wenselijk.

In de huidige situatie is het wel toegestaan om langs de weg te parkeren. Maar buiten de vakken parkeren, beperkt de beschikbare ruimte op de straat zelf en beperkt de doorstroming van het verkeer.

Extra parkeervakken

Bij het opstellen van het ontwerp van de wijk was de ‘Klankbordgroep vervanging riool en herinrichten Vogelenbuurt’ namens de wijkbewoners betrokken. Met hen is de parkeersituatie besproken. Het ontwerp is samen met de klankbordgroep opgesteld en waar mogelijk zijn extra parkeervakken ingetekend. De klankbordgroep vindt het wenselijk om in de Zwanenlaan en de Reigerlaan een parkeerverbodzone in te stellen. Zo blijft de doorgang van het verkeer gewaarborgd, de overlast beperkt en het straatbeeld overzichtelijk om de verkeersveiligheid te behouden. Dit is ook opgenomen in het inrichtingsplan van de wijk.

Veiligheid

Om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden en het waarborgen van de bruikbaarheid, is besloten om een parkeerverbodzone in te stellen in de Zwanenlaan en de Reigerlaan.

Om het parkeerverbod kenbaar te maken, worden borden geplaatst. Op de afbeelding is te zien waar de borden komen:

Meer info

Bekijk het volledige verkeersbesluit via deze link.