Onder de kop ‘Parkeerperikelen’ besteedde De Nieuwkoper enkele weken geleden aandacht aan de mislukte proef met het mobiele terras op het Nieuwkoopse Reghthuysplein (zie onderstaand artikel) Inmiddels lijkt er iets meer aan de hand.

Nu wethouder Antoinette Ingwersen aangeeft dat de proef met het mobiele terras op het Reghthuysplein is mislukt, iets waar velen niet van opkijken, lijkt het logisch dat er weer meer parkeerplaatsen komen, maar dat lijkt voorlopig niet het geval.
Ondanks het feit dat er veel meer ruimte is, mag men op het Reghthuysplein alleen in de blauwe zone parkeren. Dit houdt in mèt parkeerschijf en maximaal twee uur. Wanneer men buiten de blauwe zone parkeert, kan dit een vette boete tot gevolg hebben.
Een pleidooi van Natuurlijk Nieuwkoop, VVD en SGP/CU om voorlopig niet al te streng op te treden werd door burgemeester Robbert-Jan van Duijn resoluut van de hand gewezen.

Mensen die op het plein parkeren zonder te betalen krijgen eerst een waarschuwing en bij een volgende overtreding een boete. Er is een blauwe zone, maar wie langer blijft moet betalen. De afgelopen maanden is volgens Van Duijn 27 keer gecontroleerd. Dit leidde tot 21 waarschuwingen en zes boetes, zo is op de website van het AD te lezen.
Vorig jaar werd op het Reghthuysplein het aantal parkeerplaatsen van 58 teruggebracht naar 28, dit om ruimte te maken voor een mobiel terras dat deze zomer dus niet terug komt. Wethouder Ingwersen geeft aan dat de gemeente Nieuwkoop ná de zomer met een nieuw plan komt. Ondertussen blijft de vraag of het nu wèl of niet is toegestaan om buiten de blauwe zone te parkeren. Getuige de foto’s, gemaakt op 12 juni zijn de meningen hierover verdeeld.

De de zeg maar mislukte herinrichting van het Regthuysplein en de inmiddels ontstane situatie is menigeen een doorn in het oog. Behalve de hiervoor reeds genoemde parkeerproblemen zijn er nog andere zaken die opvallen. Zo krijgen de marktkooplieden in verband met vermeend ruimtegebrek telkens een andere standplaats toegewezen hetgeen leidt tot onduidelijkheid voor de klant en omzetverlies voor de ondernemer.
De beplanting voor de muziektent, afgezet met betonnen paaltjes, zorgt voor een wegversmalling die het voor het bevoorradingsverkeer erg lastig maakt hun bestemming te bereiken en de schaaktafel staat eenzaam en alleen te wachten op gezelschap.
In een eerder stadium heeft de gemeente Nieuwkoop aangegeven pas na de zomer met nieuwe plannen te komen.

One Comment on “Een grote mislukking?”

  1. Misschien een idee, de muziektent in het midden van het parkeerterrein, aan weerskanten lei lindes, eenvoudig maar sfeervol! Er omheen parkeerplaatsen.

Comments are closed.