Naar aanleiding van onze recente berichtgeving over de al dan niet mislukte herinrichting van het Reghthuysplein hebben wij contact gehad met de gemeente Nieuwkoop, die een aantal beweringen graag wil tegenspreken, toelichten dan wel nuanceren.

De herinrichting van het Reghthuysplein is tot stand gekomen na langdurig en intensief overleg met vele betrokkenen. Denk daarbij aan omwonenden, horeca, ondernemers en andere belanghebbenden.
De vraagstelling in de kop van het artikel (Een grote mislukking?) vindt de gemeente suggestief en onjuist.
Het mobiele terras was een verzoek van de aan het Reghthuysplein gevestigde horeca. Het oorspronkelijke plan van gemeente en klankbordgroep behelsde in totaal elf aanpassingen waaronder het verminderen van het aantal parkeerplaatsen. De hierdoor vrijgekomen ruimte is onder andere toebedeeld aan een mobiel terras.
De gemeente geeft aan het jammer te vinden dat het mobiele terras niet heeft uitgepakt zoals door de horecaondernemers werd gehoopt. Dit maakt volgens de gemeente niet meteen dat de hele herinrichting van het Reghthuysplein niet succesvol is.
Na de zomer komt er een eenvoudig aanvullend plan voor invulling van de vrijgekomen ruimte. Passend bij de opdracht van de gemeenteraad en de plannen die samen met alle betrokkenen zijn ontwikkeld. Namelijk het ontwikkelen van een historisch centrum van Nieuwkoop tot een aantrekkelijke verblijfplaats voor inwoners en toeristen; de huiskamer van Nieuwkoop, aldus de gemeente.
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er wel degelijk coulant omgegaan met foutparkeerders.
De gemeente herkent zich niet in onze bewering dat marktkooplieden met regelmaat een andere plek krijgen toegewezen. Zij maakt in overleg met de marktcommissie en de marktmeester een marktplan. Bij evenementen kan het voorkomen dat er iets van de marktplan wordt afgeweken. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het in de afgelopen maanden een enkele keer voorgekomen dat de markt in de Dorpsstraat plaatsvond.
De betonnen paaltjes voor de muziektent zijn er op verzoek van de ondernemers geplaatst, dit om te voorkomen dat er daar te hard wordt gereden.

Tot zover de reactie van de gemeente Nieuwkoop. Wij hopen dat wij als De Nieuwkoper door het (te laat) toepassen van hoor en wederhoor onze journalistieke taak alsnog naar behoren hebben uitgevoerd.

4 Comments on “Of toch niet?”

 1. Beide eerdere, inmiddels verwijderde, reacties werden anoniem geplaatst. Bovendien werd er gebruik gemaakt van een niet bestaand e-mailadres.

  Redactie De Nieuwkoper

  1. U maakt gebruik van een e-mail adres dat suggereert dat u als De Nieuwkoper communiceert. Daarnaast plaatsen wij geen anonieme commentaren. U weet dus wat u te doen staat…

 2. Uiterst correct van de Nieuwkoper dat wederhoor wordt gepubliceerd.
  De wijze waarop het plan van herinrichting is tot stand gekomen is niet relevant bij de beoordeling of de herinrichting is geslaagd of niet.
  De gemeente heeft alles er met de haren bijgesleept om de mislukking van de onder de verantwoording van de autoritaire mevrouw Ingwertsen gerealiseerde herichting in de luwte te houden.Pragmatische uitvoering van nieuwe nog te maken kleine plannen

 3. Op het onlangs geplaatste blauwe zone verkeersbord naast de muziektent staat 2x zaterdag i.p.v. za, zo. Foutje?

Comments are closed.