Het voetpad langs het kanaal op de Oostkanaalkade wordt sinds maandag 10 januari opgeknapt.

De aannemer gaat een deel van het voetpad opnieuw bestraten. Ook wordt het pad een stukje versmald, omdat de stenen nu van de dijk afschuiven, daar ze te dicht langs het talud liggen. De bestrating wordt (op kapotte stenen na) niet vervangen en opnieuw gebruikt.

De werkzaamheden duren ongeveer acht weken. Tijdens de werkzaamheden is het voetpad volledig afgesloten.