Het skatepark in Ter Aar. ©Google Maps

Gemeente Nieuwkoop zet komende jaren extra in op beweeg- en speelplaatsen voor jeugd van 10 tot 18 jaar. De motie van SGP-ChristenUnie Nieuwkoop en Samen Beter Nieuwkoop die gisteravond aan de raad werd voorgelegd, is aangenomen.

In de gemeente Nieuwkoop zijn veel speeltuintjes aanwezig. Maar de politieke partijen SGP-ChristenUnie en Samen Beter Nieuwkoop constateerden dat deze vooral bedoeld zijn voor kinderen van 2 tot en met 10 jaar. “In lang niet alle kernen in de gemeente zijn er buitenspeelmogelijkheden voor kinderen van 10 tot 18 jaar, zoals skate- en freerun-achtige voorzieningen. Terwijl op de plekken waar deze laatste voorzieningen wel aanwezig zijn, de jeugd hiervan dankbaar gebruik maakt”, staat in de motie.

Plan Een leven lang spelen

De partijen pakten het vastgestelde ‘Beleids- en Beheerplan Spelen: een leven lang Spelen’ voor de periode 2021-2025 erbij. Daarin is opgenomen dat er meer groen komt op de speelplekken wat de klimaatadaptie, verkoeling en biodiversiteit verbetert. Ook is hierin opgenomen dat actief spelen moet worden gestimuleerd en, indien mogelijk, een combinatie wordt gemaakt tussen spelen en bewegen. Verder staat in dit plan dat iedereen toegang heeft tot deze voorzieningen, ook mensen met een beperking. Maar SGP-CU en SBN missen in dit plan buitenspeel- en beweegplaatsen expliciet voor jeugd van 10 tot 18 jaar.

Budget

Voor het Beleids- en Beheerplan Spelen is een budget van 25.000 euro beschikbaar gesteld, waarmee, voor een periode van vijf jaar, beweegplekken worden aangevuld op locaties waar spelen al aanwezig is, rekening houdend met alle leeftijden. “Want bewegen en spelen is goed voor alle leeftijden”, staat in de motie. “En gezien het aantal jeugdigen dat voornamelijk bezig is met gamen en social media en de stijging van gameverslaafden onder jongeren, is deze groep enorm belangrijk om tot (buiten) bewegen te stimuleren.”

De motie om bij de uitvoering van het plan ‘Spelen 2021-2015’ de komende jaren in te zetten op mooie, aantrekkelijke buitenspeel- en beweegplaatsen, expliciet voor de jeugd n de leeftijd van 10-18 jaar, is door de gemeenteraad omarmd. Elias van Belzen van SGP-CU schreef op Twitter: “Gisterenavond heeft de gemeenteraad onze motie (samen met SBN) omarmd om de komende jaren in te zetten op beweeg- en speelplaatsen voor jeugd van 10 tot 18 jaar.