Dit verkeersbesluit is door de gemeente ingetrokken na bezwaar van omwonenden

Gemeente Nieuwkoop heeft, samen met regio Holland Rijnland, een plankaart ontwikkeld met daarin de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s op strategische plekken in de gemeente. Ook een parkeerplaats in de Hofstraat in Noordeinde is aangewezen.

Een paal wordt pas geplaatst wanneer er een concrete aanvraag binnenkomt van een inwoner of werknemer uit de gemeente Nieuwkoop. Dit geldt dus ook voor de Hofstraat in Noordeinde waar het de parkeervakken betreft ter hoogte van nummer 45:

Beoogde locatie voor laadpalen in de Hofstraat. ©Gemeente Nieuwkoop

Aan de Hofstraat 17 staat wel al een laadpaal. Deze wordt zo goed gebruikt dat twee nieuwe laadpalen noodzakelijk zijn. Echter, de parkeerdruk op de Hofstraat is relatief hoog. Het realiseren van twee extra elektrische oplaadpunten heeft hierop een negatieve invloed. “Maar de negatieve gevolgen voor de parkeerdruk wegen niet op tegen de gemeentelijke ambitie om elektrisch rijden te stimuleren en de uitstoot van CO2 te verminderen”, schrijft de gemeente. “Door het plaatsen van twee laadpalen wordt het gebruik van elektrisch vervoer gestimuleerd. Om gebruik te kunnen maken van deze laadpalen worden vier parkeerplaatsen gereserveerd aan de Hofstraat 45 voor het opladen van elektrische voertuigen.”

Gefaseerd in gebruik

Bij een concrete laadbehoefte wordt in eerste instantie één parkeervak openbaar gesteld. “Wel worden met dit verkeersbesluit gelijktijdig vier parkeerplaatsen gereserveerd. Mocht in de toekomst de laadbehoefte toenemen, dan worden de overige parkeerplaatsen gefaseerd in gebruik gesteld voor het opladen.”

Lees de volledige officiële bekendmaking via deze link.