Foto: Ter illustratie, © Pixabay

Mensen bepalen steeds vaker zelf waar en wanneer zij gaan sporten. Volgens gemeente Nieuwkoop merken verenigingen dit in hun ledenbestand. De gemeente gaat daarom een sportakkoord sluiten voor de komende drie jaar. Hierin worden acties en afspraken vastgelegd  om sporten en bewegen niet alleen leuk en gezond te houden, maar ook vanzelfsprekend te maken voor iedereen.

In de gemeente Nieuwkoop zijn ruim 70 sportverenigingen te vinden en vele vrijwilligers die een steuntje bijdragen tijdens sportieve activiteiten. Het is echter de vraag hoe toekomstbestendig dit is, gezien men steeds vaker zelfstandig gaat sporten. “Het klinkt misschien cliché, maar de jeugd heeft de toekomst. We zien nu al dat jongeren vaak stoppen bij een sportvereniging, omdat zij hun tijd zelf willen indelen. Je kunt bijvoorbeeld met een app bepalen welke sport je waar en wanneer wilt doen. Zij hebben daarom veel invloed op hoe we in de toekomst omgaan met sport en bewegen“, aldus Guus Elkhuizen, wethouder sport.

Lees ook: Inschrijven jaarlijkse Sponsoractie Jumbo Nieuwkoop weer mogelijk

Voor gemeente Nieuwkoop reden genoeg om een sportakkoord te sluiten. In het sportakkoord worden afspraken en acties vastgelegd voor de komende drie jaar. Hiervoor heeft de gemeente Gerben van Duin ingeschakeld, oud-wethouder Sport van de gemeente Noordwijk. “Ik wil in Nieuwkoop kijken hoe we sporten en bewegen niet alleen leuk en gezond houden, maar vanzelfsprekend maken voor iedereen“, deelt Gerben. Diverse sportverenigingen, sportaanbieders en ondernemers zullen aangeschreven worden om mee te denken over het nieuwe sportakkoord, waaronder ook twee sportscholen in Nieuwkoop.