Gemeente Nieuwkoop heeft een positieve beschikking van het Rijk ontvangen om energiebesparing in de gemeente te stimuleren. Naast gemeente Nieuwkoop ontvingen ook vijf andere regiogemeenten en Omgevingsdienst West-Holland een eenmalige uitkering van het rijk. Wat er met het geld precies gaat gebeuren is nog onbekend. Begin mei moet hier meer duidelijkheid over zijn.

Gemeenten konden eerder een eenmalige uitkering aanvragen bij het ministerie, waarbij er wel voldaan moest worden aan de voorwaarden dat de activiteiten bijdragen aan de landelijke CO2-reductie. Samen met de Omgeveingsdienst West-Holland en zes regiogemeenten diende gemeente Nieuwkoop een voorstel in. Met succes: het ministerie keurde het voorstel goed en heeft een beschikking gegeven van maar liefst € 3.150.000 voor de zeven deelnemers: gemeente Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Omgevingsdienst West-Holland.

Lees ook: Loden waterleidingen herkennen? Zo check je het!

Wethouder Bernadette Wolters spreekt over een mooie regeling: “Duurzaamheid staat niet voor niets hoog op de agenda. We hebben een grote opgave met ingewikkelde vraagstukken, maar ook de kleine beetjes helpen. Als we allemaal ons steentje bijdragen aan besparing van energie, dan hoeven we minder alternatieve energiebronnen te realiseren. Daarom is deze regeling zo mooi. Samen werken aan de duurzame klimaatbestendige toekomst.”

Wat er precies met de positieve beschikking gedaan gaat worden is nog even afwachten. De gemeente laat weten bezig te zijn met alles verder uit te werken en hoopt naar verwachting in april hier een besluit over voor te leggen aan de gemeenteraad.