Foto: Zebrapad, ter illustratie. © Pixabay

Vanwege een stijging van de verkeersdrukte op wegen in de omgeving is Gemeente Nieuwkoop bezig met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Niet alleen het aantal automobilisten en vrachtverkeer lijkt toe te nemen: ook de komst van alternatieve vervoersmiddelen, waaronder de e-bike, neemt toe. Om de wegen veilig en begaanbaar te houden bepaalt de gemeente in het GVVP de gewenste infrasctructuur voor de komende tien jaar.

We zien een toenemende verkeersdrukte op onze wegen. Het aantal automobilisten en het vrachtverkeer neemt door de economische ontwikkelingen toe. Sommige weggebruikers gebruiken onze wegen om snelwegen te vermijden. Ook de komst van alternatieve vervoersmiddelen zoals de speed­ en e­bike neemt toe. Dit zorgt in combinatie met ons eigen lokale (landbouw)verkeer voor een flinke uitdaging“, meldt gemeente Nieuwkoop.

Lees ook: Gemeente Nieuwkoop te zien in nieuwe televisieserie ‘Harkum’

Met behulp van het opstellen van het GVVP bepaalt de gemeente de infrastructuur voor de komende tien jaar, waarbij er extra aandacht is voor voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle weggebruikers. Eerder dit jaar verspreidde de gemeente een enquête onder de inwoners. Daarnaast sprak gemeente Nieuwkoop onder andere met scholen en dorpsraden in een zogeheten klankbordgroep.