Eind juni asfalteringswerkzaamheden op diverse locaties in gemeente Nieuwkoop

Gemeente Nieuwkoop werkt dagelijks aan het beheer en onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. Eind juni  worden op diverse locaties in gemeente Nieuwkoop asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. In de meeste gevallen is er alleen verkeershinder.

Aannemer D. van der Steen B.V. verricht de asfalteringswerkzaamheden om ervoor te zorgen dat alles er weer netjes bij ligt.  De werkzaamheden duren van 28 juni tot en met 2 juli. Veelal wordt een dag of een halve dag gewerkt per locatie. De weg is tijdens de werkzaamheden niet helemaal afgesloten. Het verkeer wordt om en om langs de werkzaamheden geleid. 

Twintig locaties

De Nieuwkoper vroeg gemeente Nieuwkoop of zij een overzicht kon sturen van de locaties waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Diens reactie: We gaan op meer dan twintig locaties aan de slag. Het gaat hierbij om kleine ‘vakken’ in de weg waar onderhoud uitgevoerd wordt. Dat betekent dat de weg niet of deels wordt afgezet en inwoners en weggebruikers minimale hinder ondervinden. Waar nodig krijgen de aanwonenden een bewonersbrief. Omdat we voor de werkzaamheden afhankelijk zijn van het weer, hebben we geen overzicht van wanneer de werkzaamheden op welke plek plaatsvinden.”


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?