Deel Aarlanderveenseweg wordt fietspad

De Aarlanderveenseweg. ©Google Maps

De Aarlanderveenseweg – tussen Achttienkavels en Churchilllaan – wordt een fietspad. Door de komst van de rotonde op de kruising Achttienkavels/N231 gaat er namelijk, waarschijnlijk, meer verkeer rijden op de Aarlanderveenseweg. Met de komst van de rotonde ontstaat een kortere route voor een deel van de inwoners.

De gemeente schrijft op haar website dat ze zich goed realiseert dat extra verkeersbewegingen op de Aarlanderveenseweg niet gewenst zijn. “De Aarlanderveenseweg is onderdeel van een hoofdfietsroute tussen Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn en wordt nu al als onprettig ervaren door fietsers”, meldt de gemeente. “Om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen met de rotonde wordt de Aarlanderveenseweg tussen Achttienkavels en de Churchilllaan een fietspad. Dat doen we stapsgewijs.”

Stap 1: fietsstraat

Aan het einde van de zomervakantie (tweede helft augustus) wordt de Aarlanderveenseweg voorzien van een rode asfaltlaag en wordt wegmarkering aangebracht. Ook komt er een bord ‘fietsstraat’. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer te gast is en achter de fiets moet blijven. De weg blijft eenrichtingsverkeer, vanaf de Churchilllaan blijft het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om de Aarlanderveenseweg op te rijden. Het is wel toegestaan vanaf de Achttienkavels richting de Churchilllaan te rijden.

Stap 2: fietspad

Na de aanleg van de rotonde wordt de Aarlanderveenseweg een fietspad. Vanaf dat moment mag er geen gemotoriseerd verkeer gebruikmaken van de Aarlanderveenseweg tussen de Achttienkavels en de Churchilllaan. Er gelden een paar uitzonderingen:

  • Landbouwverkeer kan niet geweerd worden, omdat er geen alternatieve route is tussen Aarlanderveen en Nieuwkoop. De gemeente heeft het verzoek neergelegd bij de provincie Zuid-Holland om landbouwverkeer toe te staan op de N231. De provincie heeft daarover nog geen besluit genomen en wacht daarnaast op de invoering van het kentekenbewijs voor landbouwvoertuigen. Zolang landbouwvoertuigen niet zijn toegestaan op de N231 mogen ze over de Aarlanderveenseweg rijden.
  • Voor aanwonenden: Iedereen met een bestemming op dit deel van de Aarlanderveenseweg komt in aanmerking voor een ontheffing. Een ontheffing is te zijner tijd aan te vragen bij de gemeente.
Rotonde

De provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever van deze werkzaamheden. “Zoals je hebt gezien en gemerkt zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart. De kabels en leidingen onder de kruising zijn verlegd en de voorbelasting is aangebracht. Tot en met november moet de grond zetten en blijven de zandzakken rondom de kruising staan. Tijdelijk staan er verkeerslichten op de kruising, omdat de zandzakken het zicht ontnemen. De voorlopige planning is dat vanaf medio november gestart wordt met de aanleg van de rotonde. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning informeert provincie Zuid-Holland hierover”, besluit de gemeente.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?