In de gemeente Nieuwkoop zijn veel mooie, beschermwaardige bomen. Om deze bomen te beschermen, werkt de gemeente met de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden (bomen of boomgroepen). Deze lijst wordt momenteel geactualiseerd.

“Wanneer je bomen van deze lijst extreem wilt snoeien of kappen heb je daarvoor een omgevingsvergunning nodig”, schrijft de gemeente op haar website. “Bijvoorbeeld, omdat de boom zeldzaam is of een cultuurhistorische waarde heeft. Op de lijst staan zowel gemeentelijke bomen, als bomen van particulieren, waterschap en woningstichting.”

Zo nu en dan wordt de lijst geactualiseerd. Momenteel voert Duifhuizen Boomadviesbureau deze controle uit. Soms worden bomen toegevoegd of verwijderd. “Goed om te weten is dat het voor de controle niet nodig is om op particulier terrein te komen. Als de lijst is geactualiseerd, ontvangen de eigenaren van een boom die nieuw is op de lijst hierover bericht. Ook als de boom van de lijst wordt gehaald, krijgt de eigenaar bericht.”

Toch kappen of snoeien

De gemeente is zuinig op de bomen binnen de gemeentegrenzen. “Wil je een boom kappen of extreem snoeien? Kijk dan eerst op de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden. Staat jouw boom niet op de lijst? Let dan goed op dat je voldoet aan de Wet Natuurbescherming. Deze wet beschermt Nederlandse Natuurgebieden, planten en diersoorten zodat planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan. Om hieraan te voldoen, controleer je de boom op bewoonde en beschermde vogelnesten en vleermuizen. Gaat het om boomgroepen? Dan heb je, volgens deze wet, een vergunning van de provincie nodig.

Meld beschermwaardige bomen

Ook een boom aandragen als beschermwaardige boom is mogelijk. Heb je een bijzondere boom in je omgeving staan? Meld deze deze dan aan bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of de boom aan de voorwaarden voldoet om op de lijst te komen.