De chalets aan de Oostkanaalweg 3 in Ter Aar waarin arbeidsmigranten zijn ondergebracht, zijn aan vervanging toe.

Voor de vervanging van de 59 chalets op het terrein langs het Aarkanaal is een omgevingsvergunning aangevraagd. Gemeente Nieuwkoop is de eindverantwoordelijke van het terrein.

Om de aanvraag (digitaal) in te zien kun je mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of bellen met 14 0172 en vragen naar het Omgevingsloket. Bezwaar maken of beroep indienen kan in een latere fase.

UPDATE 21-03: Gemeente Nieuwkoop heeft bekendgemaakt dat de beslistermijn over de vervanging van de chalets is verlengd. De stukken zijn dus langer in te zien dan de zes weken geteld vanaf 9 februari 2022.