Op vrijdag 2 september is de bingoavond van Vogelvereniging De Colibrie in het Parochiehuis in Nieuwkoop aan de Dorpsstraat naast de R.K. Kerk, aanvang 20.00 uur. (Parkeren kunt U bij de R.K. Kerk) 
Wij spelen 13 rondes waarvan 2 superrondes, speelt U per ronde met 1 kaartje inclusief consumpties dan kost het u €. 11,50. Speelt u met meer kaarten dan kost het natuurlijk meer. 
Wij als bestuur hopen dat wij ook u kunnen verwelkomen op onze gezellige bingoavond op vrijdag 2 september a.s.