De Hersenstichting collecteerde van 31 januari tot en met 5 februari voor meer hersenonderzoek. Samen is er in de gemeente Nieuwkoop maar liefst 5845 euro ingezameld.

“We zijn trots op al onze vrijwilligers en gulle gevers in Nieuwkoop, Nieuwveen, Langeraar, Ter Aar en Zevenhoven en bedanken hen namens de 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening en hun naasten”, laat Lisette weten. “Met deze mooie opbrengst financieren wij onderzoek en innovaties, geven we voorlichting en zetten we het belang van onze hersenen overal op de agenda.”

Ruim 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn hard op weg om de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat mag niet gebeuren. Want een hersenaandoening zet je leven en dat van naasten op zijn kop.

De collecteweek gemist? Je kunt je gift ook overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van Hersenstichting Den Haag of doneren via www.hersenstichting.nl.