Twee weken geleden schreef ik over de kruising in Ter Aar van de Aardamseweg met de Vosholstraat en de Essenlaan. Ik vroeg jullie om een reactie op deze verkeerssituatie. En dat hebben we geweten.

LEES OOK:
#ankevindt kruising Aardamseweg een ramp

Het is duidelijk dat het merendeel van de reageerders – in totaal 63 – de kruising niet fijn vindt. Een korte opsomming: ‘Een ramp’, ‘groot drama’, ‘vreselijk punt’, ‘vervelend punt’, ‘onoverzichtelijk’, ‘irritant’ en ‘onveilig’.

Velen schrijven dat ze de oude situatie terug willen. De Aardamseweg wordt weer voorrangsweg met haaientanden voor de zijwegen. Ook de komst van een rotonde wordt door diverse mensen aangemoedigd.

Maar er zijn ook mensen die de kruising niet verkeerd vinden. Iemand schrijft: “Iedereen heeft de voorrangsregels op een gelijkwaardig kruispunt moeten leren. Het begint bij jezelf, het zijn drie voorrangsregels die je moet kennen. Uitzonderingen zijn er vrijwel niet bij dit kruispunt.”

Ook schrijft iemand: “A.u.b. geen haaientanden, dan komen wij de Essenlaan helemaal niet meer uit. Volgens mij wordt het nog steeds opgelost door welwillendheid.”

Eén mailer draagt een eigen oplossing aan: “Een alternatieve oplossing die ik al jaren bepleit, is om een Zuidelijke Rondweg aan te leggen vanaf ongeveer de Varkenskade naar het Aarkanaal. Daar met een vaste brug (hoogte gelijk aan brug Alphen Oranje Nassausingel) over het kanaal naar de provinciale weg bij Nieuwkoop. Groot voordeel is dat je dan alle verkeer dat niet in Ter Aar hoeft te zijn, kunt omleiden, inclusief vrachtverkeer over de West- en Oostkanaalweg. En de problematiek van druk verkeer op de Kerkweg vanwege Intratuin en Vomar is ook meteen opgelost, namelijk een aftakking van deze Zuidelijke Rondweg naar de Intratuin en Vomar-locatie.” –> *voor de uitgebreide reactie, helemaal onderaan dit bericht

Ik heb wethouder Antoinette Ingwersen gevraagd jullie reacties te bekijken. Zij heeft gereageerd: “We hebben de berichten gevolgd op de Facebookpagina. Er is best veel verkeer op deze kruising. In een situatie waar veel verkeersstromen (fietsers, voetgangers, automobilisten) bij elkaar komen, is het van belang dat verkeer afremt om de situatie goed te overzien. Dit betekent dat men soms even moet wachten. Een rotonde had een alternatief geweest, maar past niet op deze kruising.”


Reacties op Facebook

Op Facebook stroomden de reacties binnen. Wij plaatsen er een aantal hieronder:

“Deze kruising is mij al jaren een ergernis: kleine moeite om haaientanden te verven en er een voorrangskruising van te maken, zodat voor iedereen helder is wat de volgorde moet zijn als er van 4 kanten een auto komt.”

“Het is daar erg onoverzichtelijk, vaak weten ze niet wie er voorrang heeft.”

“Vroeger was het al een drukke kruising. Ter Aar groeit met inwoners en het wordt steeds drukker op ‘DE’ kruising van het dorp. De situatie van vroeger, maar ook die van nu, is niet handig. Een rotonde zou naar mijn idee het beste in deze situatie zijn…”

“Drama. Het is of allemaal wachten op elkaar wie het eerst gaat of allemaal tegelijk. De zebrapaden zijn net zo’n drama. Te kort na de bochten waardoor je als voetganger gewoon niet opvalt. Erg gevaarlijk. Geregeld word je (bijna) voor je sokken gereden.”

“Rechtdoor op doorgaande weg heeft voorrang op verkeer van rechts. Nu denken de meesten, oh ik kom van rechts en als dat door vier mensen word gedacht, staat het stil. Hoe zijn ze ooit aan de theorie gekomen, logica.”

Dit is een verschrikkelijk kruispunt waar ik helaas meerdere keren per dag overheen moet. Het is óf met zijn allen tegelijk stilstaan óf met zijn allen tegelijk optrekken. Voetgangers worden er zeer geregeld over het hoofd gezien. Ik zeg terug naar de oude situatie; haaientanden.”

“Ik zou zeggen in plaats van nu een rotonde, dat is ook goed om voor sommigen de snelheid uit hun auto te halen.”

“Als ik er sta met 3 andere… en ze twijfelen allemaal??? Dan toeter ik even, steek mijn hand op, en neem voorrang. Aso? Misschien! Ik let goed op, maar maar heb meer te doen dan suf voor me uit staren en kijken wie er eerst durft. maar oude situatie is inderdaad beter. Of een rotonde.”

“Zeker weten een groot drama en gevaarlijk ook, hoe konden ze dit verzinnen op zo’n drukke kruising?”

M: “Er zijn zat mensen die staan te twijfelen of ze wel zullen gaan, dat werkt ook niet, dus 9 van de 10 keer ga ik dan maar rijden.”
C: “Ik snap hem maar op de fiets doe ik juist het tegenovergestelde…een auto geeft niet mee als je op de fiets zit…gelukkig hoef ik dit kruispunt voor mijn werk niet meer te nemen.”
M: “Maar met fietsers ben ik heus wel voorzichtig, maar al dat getwijfel van automobilisten begrijp ik dus niet.”

“Altijd een vervelend punt
De meeste weten niet wat te moeten
Of iedereen staat stil
Of iedereen trekt tegelijk op”

“Vreselijk gewoon, drama . Gewoon weer terug naar de oude regels, werkte prima . In de spitsuren staat iedereen stil.”


Reacties via mail

Ook via de mail kwamen meerdere reacties binnen:

“Het is een lastige kruising, maar de situatie is zo gemaakt om de snelheid uit de Aardamseweg te halen. Ook de andere straten die uitkomen op de Aardamseweg zorgen hiervoor. Dat werkt wel, de snelheid is nu lager.
Je zou van de Vosholstraat/Essenlaan een voorrangsweg kunnen maken, dan rem je het verkeer op de Aardamseweg. Of dat kan gezien de drukte?
In Roelofarendsveen is ook zo een kruising van gelijkwaardig naar voorrang gewijzigd. Dat werkt goed.”

“Ik zou graag de haaientanden terug zien. Dan wordt het meer overzichtelijker. Van mij mag de situatie weer terug. Ik sta nu veel vaker een langer te wachten. Het is zelfs zo gek geweest dat ik iemand aan de overkant moest ophalen en dat ik dan maar 7 minuten eerder weg ging, om op tijd daar te komen. Met de haaientanden was het wachten niet zo lang als nu.”

“Zelf heb ik ook de gemeente om uitleg gevraagd over deze gevaarlijke weg. De weg was goed, zoals het was. Maar nee, de gemeente wil een algehele voorrangsweg in deze kern. Dus zelfs ook het stoplicht moest weg. De gemeente heeft, denk ik, genoeg geld om dit meteen te realiseren?
Ik begin meteen over dit punt, LEVENSGEVAARLIJK. Hoe kan je je kind alleen naar school sturen, als je zelf al 3x bijna voor je sokken wordt gereden? In 1 week.
Dan de kruising, ik zou inderdaad de haaientanden graag terug zien, iedereen stopt netjes en de eerste ASO scheurt door, omdat iedereen netjes stopt en elkaar voorrang wil geven. Als fietser ben je ook overgeleverd aan die ASO. Want zelf zag je die niet aankomen.
Nergens zo achterlijk geregeld als deze Aardamseweg. En wie heeft er nu voor geleerd en bedacht? Iemand die werkt in deze gemeente, en misschien bijna nooit gebruik van deze weg maakt.”

“Kruising is inderdaad ramp, gewoon haaientanden, doorgaande weg door dorp, net zoals bij Zwanenlaan. Vier automobilisten die elkaar aankijken, over de fietsers nog maar niet gesproken. Wie dit verzonnen heeft… Heel veel mensen klagen erover.”

“Dit heb ik al zo vaak gezegd! Ik vind het ook vreemd dat hier geen haaientanden zijn. Nu is het niet duidelijk; de regel is rechts gaat voor, maar meestal komt er van alle vier de kanten verkeer. Dus graag haaientanden!”

“Ik vind het heel goed en herkenbaar dat jullie aandacht besteden aan de kruising bij de Aardamseweg/Esdoornlaan in Ter Aar! Elke dag gaan wij met onze kinderen over die zebra naar school en wij ervaren dit als erg gevaarlijk. De gelijkwaardige voorrangssituatie maakt dat bij 3 auto’s uit verschillende richtingen elke auto voorrang heeft op een andere!
De website theorieexamen.nl geeft hierover aan: ‘In zo’n geval moet de voorrang tussen de auto’s worden opgelost. Dus communiceren met gebaren of oogcontact met elkaar maken en doen wat het beste is voor de algemene doorstroming.’
De indruk ontstaat dat de gemeente wellicht bewust gekozen heeft voor deze onduidelijke situatie om daarmee de vaart uit het verkeer te halen; immers als de Aardamseweg voorrang zou hebben, wordt er harder gereden.
Echter, de huidige situatie dwingt mensen op die manier dus om voorrang ‘te nemen’. Auto’s hebben dan al even op elkaar gewacht en trekken dus in haast op, maar komen dan nog bij de zebra aan. Ik heb al meerdere keren het gevoel gehad dat mijn kind de oversteek in zijn eentje mogelijk niet overleefd had. De zebra is voor de auto’s ook niet overzichtelijk, omdat auto’s uit de andere richting op de zebra zelf ook het zicht vaak blokkeren.
Kortom, voor ons gevoel is het helaas gewoon wachten op het eerste ernstige verkeersongeluk met een voetganger.”

*De uitgebreide reactie:

“Er is bij de aanpassingen (destijds) weloverwogen en met argumenten gekozen voor de oplossing zoals die er nu ligt.
Als je de situatie al wilt veranderen, dan zijn er twee overwegingen die je moet meenemen in een mogelijke oplossing. Ten eerste de verkeersveiligheid en ten tweede het onaantrekkelijk maken van doorgaand (lees: sluip) verkeer. Daarnaast is uit verkeerstellingen duidelijk geworden dat de drukte op de Aardamseweg aan zijn grenzen raakt, zo niet er al overheen is.
“Uit maatschappelijk opzicht is het belangrijk dat de inwoner van Ter Aar van huis naar winkel, van huis naar dokter, van huis naar school kan. Allemaal bewegingen van ‘noord naar zuid’ en andersom. Dat is belangrijk. De stroom sluipverkeer van ‘oost naar west’ en andersom is daar ondergeschikt aan.
DUS is de eerste conclusie: Aardamseweg geen voorrangsweg maken.
Ideaal oplossing: een rotonde, (vanwege de maten over de sloot heen). Hiermee is de verkeersveiligheid gebaat. Ook de maatschappelijke functie (noord-zuid en zuid-noord) is hiermee gediend en doorgaand verkeer kan nog wel, maar moet meer inhouden.
Is deze ideaal oplossing niet mogelijk, dan blijft er eigenlijk maar één mogelijkheid open, namelijk de verkeersstroom Vosholstraat/Essenlaan voorrang geven, dan moeten het doorgaand verkeer voorrang verlenen.
Een alternatieve oplossing die ik al jaren bepleit, is om een Zuidelijke Rondweg aan te leggen vanaf ongeveer de Varkenskade naar het Aarkanaal, daar met een vaste brug (hoogte gelijk aan brug Alphen Oranje Nassausingel) over het kanaal naar de provinciale weg bij Nieuwkoop. Groot voordeel is dat je dan alle verkeer dat niet in Ter Aar hoeft te zijn, kunt omleiden, inclusief vrachtverkeer over de West- en Oostkanaalweg. En de problematiek van druk verkeer op de Kerkweg vanwege Intratuin en Vomar is ook meteen opgelost, namelijk een aftakking van deze Zuidelijke Rondweg naar de Intratuin en Vomar-locatie.”