Op de Prolkade in Noorden voert een aannemer van maandag 15 tot en met vrijdag 19 november werkzaamheden uit. De weg wordt niet afgesloten, wel is er hinder.

Aannemer J. van Ingen legt volgende week een verkeersdrempel aan ter hoogte van de bebouwde komgrens. Ook past de aannemer de fietsoversteek nabij de Hogedijk aan waarbij de fietser voorrang gaat krijgen ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer.

Tijdens de werkzaamheden is de Prolkade niet afgesloten. Wel is er verkeershinder. De rijbaan wordt half afgezet en verkeer kan om en om langs de werkzaamheden rijden.