Firma Spelt legt vanaf morgen een nieuw hemelwaterriool aan in de Sint Janstraat, Jacob van den Damstraat en Simon Stouthandelstraat in Noordeinde.

Volgend jaar wordt de voorbereiding gestart van een renovatie van de bestrating en verharding van deze straten. Dit staat op de planning voor 2023. Als voorbereiding hierop leg Firma Spelt een nieuw regenwaterriool aan. Dit gebeurt zodat de ondergrond kan herstellen, hierdoor zijn verzakkingen/zettingen van de bestrating in de toekomst kleiner.

Spelt start maandag 18 oktober met de werkzaamheden. Er wordt vooral gewerkt in het voetpad en parkeerplaatsen. Het werk is in delen geknipt en er is steeds een deel afgesloten. De Jacob van Damstraat wordt één keer afgesloten om een oversteek te maken. Dit wordt ter plekke met borden aangegeven. De werkzaamheden duren tot eind november.