Guus Bakker heeft namens het 4 Mei Comité Nieuwkoop een overdenking geschreven.

“Wat altijd zo vanzelfsprekend was blijkt nu niet meer zo te zijn…. Hebben we net het coronagebeuren grotendeels achter de rug.  Voelden we ons twee jaar beknot in onze vrijheid, dachten het ‘gewone’ leven weer op te pakken valt Rusland Oekraïne binnen!

Ach, denk je, zo’n vaart zal het wel niet lopen. Maar dan krijg je beelden te zien, hoor je de verhalen. Dan komt het opeens toch wel heel dichtbij. Zeker als er sprake is van vluchtelingen. Momenteel herbergt Nederland 28.000 vluchtelingen en de verwachting is dat er duizenden bijkomen. Het is goed te zien hoe deze mensen ontvangen worden en hoe er door ons allen voor gezorgd wordt.

Het zal je maar overkomen dat je huis en haard, je vertrouwde omgeving, moet verlaten om aan de dreiging van het oorlogsgeweld te ontkomen. Voor velen van ons onvoorstelbaar.  Maar nog niet zo lang geleden hebben ook in ons land mensen moeten vluchten voor het oorlogsgeweld. Ik weet het niet uit eigen ervaring, maar verschillenden onder u hebben wellicht de verhalen van ouders, grootouders of oudere familieleden gehoord. Hoe zij moesten vluchten en schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beelden die wij nu bijna dagelijks te zien krijgen, laten wat dat betreft weinig aan de verbeelding over. Het is niet moeilijk om je in te beelden hoe het was en is om zo te moeten leven.

En toch… het gewone leven gaat door. De huizenprijzen stijgen nog steeds of worden ze nu lager, wat doet de rente, er is nog steeds te veel stikstofuitstoot. En De Ziende, waarom moet die nu zo nodig worden afgesloten? Het blijft maar doorgaan.

Toch is het goed om eens stil te staan bij de ellende die oorlogen voortbrengen. In Nederland doen wij dat op 4 mei met herdenkingen door het hele land. In Nieuwkoop zijn wij als 4 mei comité blij dat wij dit jaar weer een herdenking voor u allen mogen organiseren. Wij hopen u 4 mei te mogen begroeten bij het monument ‘Anonieme slachtoffers’’ op de hoek van de Achterweg en de Roerdomplaan. Vanaf 19:30 uur speelt Muziekvereniging Eensgezind. Na toespraken en door een leerling van één van de basisscholen voorgelezen gedicht zullen wij twee minuten stil zijn. Hierna worden er enkele kransen gelegd. Aansluitend kunt u tijdens het defilé uw eventuele me gebrachte bloemen meenemen en in de vazen plaatsen.

Mocht u namens een organisatie bloemen of een krans willen neerleggen, verzoeken wij u contact op te nemen met één van de comitéleden, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u dit op een passende wijze kunt doen.

Wij hopen u allen 4 mei te mogen begroeten.”

Guus Bakker
namens 4 mei comité Nieuwkoop