Uit de Gezondheidsmonitor 2023 die deze week verscheen, kan geconcludeerd worden dat in de ogen van RIVM en de landelijke GGD’s jongeren zorgwekkende signalen afgeven ten aanzien van het gebruik van social media zoals Snapchat, Instagram en TikTok. In vijf jaar tijd steeg het percentage jongeren dat zelf aangeeft problemen te ondervinden van 8 naar 13.

Het RIVM en de GGD’s bevroegen ruim 18.000 tweede- en vierdeklassers naar hoe zij hun gezondheid ervaren. Het beeld is ‘zorgelijk aldus de Gezondheidsmonitor: een derde van de ondervraagden vindt het moeilijk om de ‘socials’ links te laten liggen, zo moeilijk zelfs dat er afspraken worden afgezegd.

,,Nu al hebben sociale media impact op het leven van kinderen. Zij lopen het risico op problematisch gebruik en kunnen in de toekomst een verslaving ontwikkelen. Dat is wel zorgelijk”, aldus Marije van Koperen, projectcoördinator Gezondheidsmonitors bij het RIVM.
Tegen de verwachting in, zijn de problemen die tijdens corona verergerden, daarna niet minder geworden.


Jongeren moeten leren om van tijd tot tijd hun telefoon eens weg te leggen. Ouders, hun kinderen en eventuele begeleiders zullen hierover met elkaar in gesprek moeten gaan aldus Peter Nikken die het mediagebruik van kinderen en jongeren bestudeert,.

Op de meeste scholen is het gebruik van mobiele telefoons in de klas niet meer toegestaan.. Zo ervaren jongeren hoe het is om even niet bereikbaar te zijn.

Ghor-voorzitter André Rouvoet ziet meer in goede voorlichting dan in meer regels. ,,We moeten jongeren bewust maken van de risico’s die ze lopen: slechte ogen, overgewicht, slaaptekort, slechte concentratie, maar ook verslaving.” Hij vreest echter dat de GGD’s er geen geld bij zullen krijgen van het nieuwe kabinet.

Uit de jeugdmonitor blijkt dat jongeren hun gezondheid steeds minder positief ervaren. 80 procent voelt zich (zeer) gezond, dat waren er in 2015 nog bijna negen op de tien. Ook ervaren jongeren meer stress dan vóór de pandemie. Dat komt vooral door school of huiswerk, maar ook door alle ballen waarvan zij vinden dat zij die in de lucht moeten houden.

In dit verband verwijzen wij graag naar het persbericht dat wij van HECHT ontvingen en op onze site gepubliceerd is.