Inversa, de woonzorgboerderij aan de Nieuwveenseweg waar jongvolwassenen met een beperking wonen, is verkocht aan Driek de Beij van de Driecon Holding BV. Deze ondernemer uit De Kwakel is de partner van Conny de Beij van ‘Beijzonder Welkom’ een dagbestedingsproject voor mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel en eenzame ouderen.

Mevrouw de Beij huurt sinds 2016 het zomerhuis naast de boerderij van Inversa. Vanaf 10 juni verhuurt Driek de Beij de boerderij aan Inversa en het zomerhuis aan dagbesteding Beijzonder Welkom.
De zes bewoners die op de boerderij wonen, verhuizen naar de woonzorgboerderij in Woubrugge, dit als de verbouwing daar eenmaal achter de rug is. Ook het team van begeleiders verhuist mee. Inversa gaat hiermee terug van twee woonzorgboerderijen naar één mooi en veilig thuis voor alle bewoners.

Door de verkoop van de boerderij gaat Inversa een gezondere financiële toekomst tegemoet.

Op de woonzorgboerderij in Woubrugge wonen op dit moment elf volwassenen met een beperking.
Om te zorgen dat de zes bewoners uit Nieuwkoop kunnen wonen op de boerderij in Woubrugge
vindt er een renovatie plaats. Totdat deze volledig is afgerond, blijft Inversa de boerderij in Nieuwkoop huren.
Tegelijkertijd geeft dit de bewoners de mogelijkheid om zich rustig voor te bereiden op de verhuizing.
Na de verhuizing heeft Inversa op de locatie Woubrugge drie woongroepen voor volwassenen met een beperking.

Astrid van der Voort (Inversa) en Conny de Beij (Beijzonder Welkom): ‘De verkoop van de boerderij was een
lastige beslissing omdat dit grote impact heeft op bewoners, ouders en personeel. Tegelijkertijd biedt het
ook kansen. Een nieuw thuis in Woubrugge met andere medebewoners kan een verrijkende ervaring beteken; ook voor de begeleiders kan het een nieuwe uitdaging zijn.
Naast wonen bieden we ook dagbesteding op, om en buiten de boerderij en daarom blijven we zeker samenwerken met Beijzonder Welkom. De praktijk wees de laatste jaren uit dat de deelnemers van Beijzonder Welkom en onze bewoners met plezier samenwerken. Welke vorm de toekomstige samenwerking zal krijgen, bespreken we de komende maanden met elkaar’.
Meer informatie is te lezen op de websites van Inversa: www.inversa.nl en Beijzonder Welkom:
www.beijzonderwelkom.nl

Op de foto van links naar rechts: Albert Brans, Martin van Hofwegen, Astrid van der Voort (bestuur Inversa) en Driek de Beij (Driecon Holding BV).