De Ziendeweg in Aarlanderveen ten zuiden van de Achtermiddenweg wordt vanaf april of mei tijdelijk afgesloten voor doorgaande motorvoertuigen. Deze afsluiting moet uitwijzen of dit de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbetert.

De Ziendeweg gaat voor een proefperiode van negen maanden dicht voor doorgaande motorvoertuigen. Alleen landbouwvoertuigen en grotere voertuigen met een ontheffing zijn in deze periode welkom. Evenals brom-/snorfietsers en gehandicaptenvoertuigen.

Veiliger voor langzaam verkeer

Door de Ziendeweg en achterliggende routes veiliger te maken, kan langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) beter gebruik gaan maken van de weg. Na de proefperiode volgt het besluit of de weg afgesloten blijft. Gaat de weg niet dicht, dan wordt bekeken of een fietspad een mogelijke oplossing is.

Het besluit is genomen na onderzoek door belangenorganisaties, bewoners en bedrijven rond de Ziendeweg. Velen vinden de Ziendeweg verkeersonveilig, vooral voor fietsers. De meerderheid staat positief tegenover een afsluiting. Dat geldt ook voor de aanleg van een fietspad. Realisatie van een fietspad is echter een langdurig proces door de hoge kosten, aankoop van gronden en procedures.

Alternatieve routes

Weggebruikers moeten een alternatieve route nemen. Door dit nauwkeurig te meten, kunnen de gevolgen van de afsluiting in kaart gebracht worden. Gemeente Alphen aan den Rijn doet dit in overleg met Gemeente Nieuwkoop en Provincie Zuid-Holland.

Op de Ziendeweg geldt nu al een breedtebeperking tot 2,2 meter en een aslastbeperking tot 5 ton. Ook op de meeste wegen die aansluiten op de Ziendeweg gelden verkeersbeperkende maatregelen. Grotere voertuigen mogen dus al geen gebruik maken van de Ziendeweg, behalve als ze ontheffing hebben als bestemmingsverkeer. Met de afsluiting mogen ook doorgaande personenauto’s, bestelwagens en motoren geen gebruik maken van de Ziendeweg. Een camera registreert overtreders. Een dergelijke camera staat al aan de Ziendeweg om de breedtebeperking die nu geldt, te handhaven.