Op de site van het AD is te lezen dat de gemiddelde WOZ-waarde van een huis in Nieuwkoop dit jaar uit komt op 476.000 euro. Dat is 6,5 procent hoger dan een jaar geleden, Het AD baseert haar berichtgeving op cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen donderdag naar buiten bracht.

Bron: CBS

De WOZ waarde van een huis is bepalend voor hoeveel onroerendezaakbelasting men aan de gemeente moet betalen, hoeveel de aanslag van het waterschap is en hoeveel eigenwoningforfait men bij het inkomen moet optellen.


In heel Nederland is de gemiddelde WOZ-waarde het afgelopen jaar met 3 procent gestegen, tot zo’n 379.000 euro. In Zuid-Holland ging de WOZ-waarde met 3,9 procent omhoog.
Zoals gezegd was dit in de gemeente Nieuwkoop 6,5%