Toe aan een leuke, sociale uitdaging en gemiddeld twee tot drie uur in de week beschikbaar? Welzijnsbezoeken van gemeente Nieuwkoop zoekt vrijwilligers met goede sociale vaardigheden die het leuk vinden om in gesprek te gaan met ouderen.    

Welzijnsbezoekers gaan in tweetallen op bezoek bij mensen van 75 jaar en ouder binnen de gemeente. In een persoonlijk gesprek inventariseren zij met behulp van een lijst met onderwerpen hoe het met de bezochte oudere gaat. Signalen en hulpvragen die in dit gesprek naar voren komen, bespreken zij vervolgens met de coördinatoren Welzijnsbezoeken van de gemeente. Daarna krijgt de oudere eventueel hulp via het team van De Verbinding.  

Goed kunnen luisteren, respect voor de normen en waarden van anderen en affiniteit met mensen van 75 jaar en ouder zijn kernbegrippen bij de welzijnsbezoeken. “We streven naar een gemengd team; mannen en vrouwen vanaf 18 jaar en ouder. Vrijwilligers moeten een VOG-verklaring kunnen overleggen; de gemeente vergoedt de kosten.”

Wat bieden wij?

Vrijwilligers krijgen begeleiding van twee coördinatoren, waar zij hun ervaringen mee kunnen bespreken en van wie zij ondersteuning krijgen. Ook maken zij deel uit van een vast team welzijnsbezoekers die elkaar regelmatig ontmoeten tijdens themabijeenkomsten. De nieuwe vrijwilligers krijgen een opleiding van een dag; dit is op 7 oktober en zij ontvangen een kilometer- en vrijwilligersvergoeding.

“Interesse in een vrijwilligersbaan als welzijnsbezoeker? Aanmelden en meer informatie bij Myranda Zwirs of Sylvia Romein, coördinatoren Welzijnsbezoeken via Welzijnsbezoeken@nieuwkoop.nl of via het telefoonnummer 14 0172 (gemeente Nieuwkoop).