Vandaag ontving de heer Wim Biemans, inwoner van Ter Aar, uit handen van burgemeester Robbert-Jan van Duijn een Koninklijke Onderscheiding. Vanwege zijn grote maatschappelijke verdienste werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tot aan zijn pensionering in 2014 was Biemans werkzaam als manager financieel advies bij de Rabobank in
Ter Aar, Daarnaast bekleedde hij jarenlang diverse vrijwilligersfuncties.


Zo was hij penningmeester van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar, secretaris/penningmeester van de Stichting STIVEEN, vrijwilliger bij de Ter Aarse IJsclub, bestuurslid van Stichting Financial Planning Standaard Board Nederland en penningmeester van Stichting Zorg om Boer en Tuinder.
Ook is Wim Biemans als vrijwillig chauffeur betrokken bij de vervoersdienst ANWB AutoMaatje, onderdeel van Stichting Participe en begeleidt hij de Groene Hart Fietsgroep van Volksuniversiteit !Triggr in Ter Aar.