In de week van 2 tot en met 9 november is het de week van de pleegzorg. In deze week bedanken de gemeenten in Holland Rijnland pleegouders voor hun belangrijke en broodnodige inzet. Ook wordt aandacht gevraagd voor het tekort aan pleegouders, dat ook in deze regio groot is. De gemeenten in Holland Rijnland en een viertal zorgaanbieders slaan de handen ineen om nieuwe pleegzorgouders en gezinshuisouders te werven. 

Als het voor kinderen niet meer mogelijk is om bij hun ouders te wonen, is dat dramatisch voor alle partijen. Pleegouders of gezinshuisouders kunnen in deze pijnlijke situatie een wereld van verschil maken. Door hun opvang en inzet kunnen deze kinderen toch zo normaal mogelijk in een gezin opgroeien.  

Iedereen kan iets betekenen 

Er is hulp nodig in verschillende soorten en maten. Iedereen die zijn hart en huis wil openstellen kan iets betekenen voor een kind. Dat kan gaan om langdurige zorg, maar dikwijls is er ook korte opvang nodig, of pleegzorg in de weekenden. Zodat bijvoorbeeld een peuter tijdelijk een veilig huis geboden kan worden, of een tiener in het weekend extra zorg en ondersteuning kan krijgen.   

Iedereen vanaf 21 jaar die een stabiele leefomgeving kan bieden aan een kind en ‘een verklaring van geen bezwaar’ kan overleggen, kan pleegouder worden. Belangrijk is dat er een extra kamer over is in huis, dat men bereid is om tijd te investeren en open staat voor contact met ouders. Naast pleegouders worden ook mensen gezocht die pleeggezinnen als maatje willen ondersteunen. 

Pleegouders, gezinshuisouders en maatjes die zich aanmelden, worden vanaf het eerste moment door de zorgorganisaties bijgestaan, en krijgen doorlopend begeleiding. 

Groen licht voor de toekomst van een kind 

Centraal in de week van de pleegzorg staat de groen licht actie. Verschillende gebouwen en objecten in Nederland, ook in Holland Rijnland, worden in de week van de pleegzorg groen verlicht om aandacht te vragen voor het tekort aan pleegouders en gezinshuisouders.  

Interesse? Kijk op pleegzorgengezinshuizen.nl en neem contact op met een van de betrokken zorgorganisaties.