De prachtig gelegen Ziendeweg gaat voor een proef van negen maanden dicht. ©Annet Piet

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het verkeersbesluit om de Ziendeweg voor een proefperiode van negen maanden af te sluiten voor doorgaande motorvoertuigen (uitgezonderd landbouwvoertuigen).

EERDER:
Ziendeweg als proef dicht voor auto’s, bestelwagens en motoren

De afsluiting wordt gerealiseerd met een verbod om door te rijden met motorvoertuigen (uitgezonderd landbouwvoertuigen) over een kort weggedeelte direct ten zuiden van de Achtermiddenweg in Aarlanderveen. Hier komen camera’s die foto’s maken van kentekens van motorvoertuigen die hier toch passeren. Alle bestemmingen zijn tijdens deze afsluiting bereikbaar. Of vanaf Zwammerdam of vanaf Aarlanderveen en Nieuwkoop. 

Geen ontheffingen verleend

De gemeente verleent geen ontheffingen op het verbod om door te rijden. Alleen in specifieke gevallen kan ontheffing worden verleend. Een ontheffing kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor werkzaamheden waarvoor dat nodig is. De gemeente toets dan of ontheffing echt noodzakelijk is. De gemeente Nieuwkoop gaat niet over deze ontheffingen, dit doet de gemeente Alphen aan den Rijn als wegbeheerder van de Ziendeweg.

Metingen

De gevolgen van de afsluiting meet de gemeente nauwlettend op de wegen waar de gevolgen van de afsluiting merkbaar kunnen zijn, doordat weggebruikers een alternatieve route gaan rijden. Gemeente Alphen aan den Rijn doet dit in overleg met Gemeente Nieuwkoop en Provincie Zuid-Holland. Tijdens de proefafsluiting kun je jouw reactie op de proefafsluiting en de eventuele gevolgen sturen aan gemeente@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van ‘Proefafsluiting Ziendeweg’. 

Verkeerbesluit

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn hebben op 17 februari het verkeersbesluit gepubliceerd voor de tijdelijke afsluiting. Als proef voor een periode van negen maanden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de openbare bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA in Alphen aan den Rijn.

Je vindt het verkeersbesluit via www.openbarebekendmakingen.nl.

ZIE OOK:
Pilot afsluiting Ziendeweg stuit op verzet 
en
Ingezonden brief: “Solidariteit betere oplossing dan afsluiten Ziendeweg”