De Vereniging Eymbert is op zoek naar € 17.500. Dit is naar schatting het bedrag dat gemoeid is met het voor de rechter dagen van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Op 31 mei jongstleden heeft deze gemeente aangegeven dat ze de Ziendeweg definitief af willen sluiten.
Genoemde belangenvereniging is het daar niet mee eens en gaat dit besluit aanvechten bij de rechter.

Men denkt een grote kans maken omdat:

  1. De rechter vindt dat alleen een gevoel van onveiligheid onvoldoende is. Als er tien mensen klagen, mag je niet zomaar een weg afsluiten.
  2. Het onderzoek naar de gevolgen voor de sociale samenhang, de economie, de gezondheidszorg en de natuur ontbreken. Hierdoor is het besluit onvolledig.
  3. In de zienswijze procedure zijn door de gemeente Alphen aan den Rijn meerdere cruciale fouten gemaakt.

Binnen de gemeente Nieuwkoop is er ondertussen veel twijfel over het aanvechten van het besluit van de gemeente Alphen aan den Rijn. Al weken wordt er gediscussieerd over een motie om een procedure te starten bij de rechter. Een aantal partijen durft het niet, omdat ze bang zijn dat het ten koste gaat van de goede relatie met de gemeente Alphen aan den Rijn. Andere partijen geven aan dat je best een goede relatie kan hebben, maar ook van mening kan verschillen.

Naast Nieuwkoop wordt er in de gemeente Bodegraven – Reeuwijk ook gedacht aan het starten van een procedure tegen het verkeersbesluit. Inwoners uit de Meije, gemeente Bodegraven – Reeuwijk, worden namelijk eveneens de dupe van een eventuele afsluiting. Mogelijk willen ze in Bodegraven – Reeuwijk samen optrekken met de gemeente Nieuwkoop. Aldus Vereniging Eymbert.

Het omrijden kan volgens Eymbert veel extra geld kosten. Rijdt iemand op dit moment 1 keer per week over de Ziendeweg, dan komt dat uit op € 156,00 per jaar aan extra kosten (€ 3,00 per enkele reis x 52 weken). En dan wordt de extra omrijdtijd niet eens meegeteld.

De vereniging Eymbert is een inzamelingsactie gestart om een advocaat in te kunnen schakelen. In totaal zoekt men € 17.500,–. Men kan een bijdrage storten op rekening van de vereniging: NL87 INGB 0103 7222 03, t.n.v. drs. RWJ Verbruggen Eymbert.

De getoonde QR-code leidt naar de betaalomgeving van de ING.