Vandaag, 12 juni, komt voor 341 Nieuwkoopse middelbare scholieren een einde aan het schier eindeloze wachten: zij krijgen te horen of zij na hard (of iets minder hard) werken een volgende stap in hun leven kunnen gaan maken. Nadat de scholen vanmorgen vroeg de laatste informatie, de zogenaamde N-termen ontvingen, kunnen -nadat de resultaten door de ‘uitslagvergadering’ officieel zijn vastgesteld- , de mentoren aan de slag.

Kaart: ADR Bron: DUO Kaartgegevens: CBS

Op de site van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is te zien dat 173 Nieuwkoopse leerlingen hopen op een VMBO diploma, terwijl er 90 Havisten en 78 VWO-ers in spanning afwachten.

Voor degenen die nog niet geslaagd zijn, bestaat de mogelijkheid tot herkansen. Tussen 18 en 25 juni kunnen zij, afhankelijk van het vak waarin zij herexamen doen, een nieuwe poging wagen. De uitslag van dit tweede tijdvak is op 2 juli.
Ook leerlingen die al definitief geslaagd of afwezen zijn, mogen één vak herkansen of herprofileren. Dit met als doel om voor dat vak een hoger cijfer te behalen. Een risicoloze operatie want het hoogst behaalde cijfer telt.
Leerlingen die gebruik moeten maken van het derde tijdvak, omdat zij door omstandigheden niet in staat zijn geweest hun examen in het eerste of tweede tijdvak af te ronden mogen in de periode van 13 tot en met 22 augustus aan de bak. Op 30 augustus worden in dit geval de uitslagen bekend gemaakt.