In tegenstelling tot de landelijke trend is het aantal huishoudens in Nieuwkoop dat te kampen heeft met energiearmoede het afgelopen jaar gelijk gebleven. Dit blijkt uit cijfers die TNO en het CBS eerder deze week naar buiten brachten.
Er wordt gesproken over energiearmoede bij een laag inkomen, in combinatie met een hoge energierekening, Binnen onze gemeente betreft dit zo’n 450 huishoudens.

Genoemde publicatie stelt dat vorig jaar in heel Nederland het aantal huishoudens met energiearmoede is toegenomen tot zo’n 400.000.
Nog eens honderdduizenden huishoudens moeten het ergste vrezen nu het prijsplafond en verschillende andere vormen van energiesteun tot het verleden behoren.
TNO meldt dat een deel van de huishoudens die met energiearmoede te maken hebben, ‘onderconsumeren’.
Er wordt minder gestookt en gedoucht om de energierekening zo laag mogelijk te houden.

Bron: CBS/TNO

Een huishouden leeft in energiearmoede als het inkomen laag is, en als ofwel de energierekening hoog is, of de woning slecht geïsoleerd is.

Behalve de vele huishoudens met energiearmoede is er een grote groep mensen met een (huur)woning die enorm veel energie verbruikt, maar die niet of nauwelijks kunnen besparen. Zij zijn afhankelijk van hun verhuurder of hebben niet de financiële middelen om hun koopwoning te verduurzamen.
In totaal gaat het volgens CBS en TNO in dit geval om bijna één miljoen huishoudens, waarvan 1650 in de gemeente Nieuwkoop.