Afgelopen woensdag heeft de provincie Zuid-Holland een zevental trajecten aangewezen waar binnenkort landbouwvoertuigen gebruik mogen maken van de provinciale weg.
Voor de gemeente Nieuwkoop betreft dit delen van de N231 tussen Aarlanderveen en Vrouwenakker.

Pas wanneer het officiële verkeersbesluit is genomen en er verkeersborden langs het betreffende traject zijn geplaatst wordt een en ander van kracht.

De provincie is genoodzaakt om deze aanpassing door te voeren vanwege gewijzigde landelijke regelgeving ten aanzien van landbouwverkeer.
De aangekondigde maatregel kent twee kanten: het risico dat de steeds groter wordende landbouwvoertuigen onveilige situaties op smalle polderwegen veroorzaken wordt kleiner. Daar tegenover staat echter dat zij het verkeer op de drukke N231 kunnen hinderen.
De Provincie Zuid-Holland geeft aan dat bij het maken van de afwegingen verschillende veiligheids- en belangenorganisaties zijn geraadpleegd. Ook is er overleg geweest met gemeenten en politie.
Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn nu delen van de N231 toegankelijk voor tractoren en ander landbouwverkeer. Bij de N231 gaat het om het deel tussen Aarlanderveen en de Kennedylaan in Nieuwkoop, het stuk tussen de Industrieweg in Nieuwkoop en de Schilkerweg in Nieuwveen en het wegvak vanaf de Schilkerweg tot aan de Oude Spoorbaan/Achterweg bij Vrouwenakker.