Badmintonnende, tennissende en padel spelende Ter Aarders hadden op 17 juni de grootst mogelijke moeite om een parkeerplekje te bemachtigen bij het tennispark en IKC De Vaart. De inloopbijeenkomst over de plannen met betrekking tot Ter Aar Zuidoost werd namelijk uitermate druk bezocht en niet iedereen kwam op de fiets.
Op de website van de gemeente Nieuwkoop is hierover het volgende te lezen.

Via denkmee.nieuwkoop.nl en tijdens de inloopbijeenkomst werd gesproken en gediscussieerd over een nieuwe verbindingslaan (zuidelijke ontsluitingsweg) tussen de Kerkweg en de Oostkanaalweg in combinatie met woningbouw in Ter Aar Zuidoost.
Met de aanleg van deze verbindingslaan wordt én de Kerkweg ontlast én ontstaat er ruimte voor de bouw van woningen.


Inwoners benadrukten onder andere het belang van veiligheid, met name voor fietsers en voetgangers. Ze vroegen te kijken naar een dorpse inrichting van de wegen met aanvullende verkeersmaatregelen om het sluipverkeer binnen de gemeente te verminderen. Ook vinden zij duurzaamheid, toekomstbestendigheid, voldoende speelruimte voor kinderen en een goede mix van woningtypen voor verschillende leeftijdsgroepen belangrijk. Men gaat voor een leefomgeving met ruimte, lucht en groen.
Wethouder Tom de Kleer was blij met de grote betrokkenheid van inwoners. ‘Het is goed om te zien dat er veel belangstelling was op de inloopbijeenkomst en dat veel mensen hebben gereageerd via denkmee.nieuwkoop.nl. Er zijn aandachtspunten meegegeven die we meenemen in de verdere ontwikkeling van de plannen. Het vervolg is nog wel afhankelijk van een besluit dat de gemeenteraad hierover op 19 september neemt.’

Aanleiding voor het haalbaarheidsonderzoek is de verkeersdrukte op de Kerkweg. Vorig jaar heeft de gemeente Nieuwkoop gezocht naar alternatieve routes en heeft de gemeenteraad ingestemd met het verder onderzoeken van een combinatie van een zuidelijke en noordelijke ontsluitingsweg.
Er wordt nu eerst gekeken naar de (financiële) haalbaarheid voor de aanleg van een nieuwe verbindingslaan tussen de Kerkweg en de Oostkanaalweg in combinatie met woningbouw. De nieuwe verbindingslaan zorgt voor een betere verkeersspreiding en verbetert de verkeersveiligheid en is nodig voordat er een noordelijke ontsluitingsweg ontwikkeld kan worden.

Kijk voor meer informatie op www.nieuwkoop.nl/teraarzuidoost.

Geef een reactie

Anonieme reacties worden NIET geplaatst! | Vul s.v.p. een geldig en bestaand email-adres in.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *