Start actie GSM: Geef Steun aan Malawi

Henk de Boer, Bep Balvert en Anton van der Weijden van Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart hebben de inzamel-displays in elkaar gezet. ©Zet Nieuwkoop op de Kaart

Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart begint donderdag 18 februari met de actie GSM, oftewel Geef Steun aan Malawi. Iedereen kan zijn oude mobieltjes in de daarvoor bestemde displays doen die te vinden zijn in verschillende winkels en plaatsen in de gemeente.
 
In Malawi exploiteert een Nederlands echtpaar – Fabienne Kozel en haar man Hans – een resort voor toeristen dat werkgelegenheid biedt aan én waarvan de baten bestemd zijn voor de lokale bevolking. Daarnaast is het echtpaar actief met allerlei projecten voor de inwoners in samenwerking met de kerk.
 
Een probleem is dat de bevolking in geval van nood vaak niet tijdig de hulpverlenende instanties kan bereiken. Om dit te verbeteren, heeft het echtpaar Pedro van Voorn verzocht oude mobieltjes in te zamelen. Van Voorn heeft Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart gevraagd dit mee te organiseren.
 
Omdat sprake is van een bonafide organisatie heeft de stichting de actie GSM gestart: Geef Steun aan Malawi. De inzameling van afgedankte mobieltjes ten behoeve van de inwoners van Malawi.
Inzameling
Deze inzameling gebeurt op verschillende manieren. Er is contact gelegd met scholen, de scouting, kerken en andere organisaties die door de corona-lockdown weinig kunnen doen. Daarnaast worden donderdag 18 februari de displays – waarin de mobieltjes, tablets, opladers en een financiële bijdrage kunnen worden gedaan – geplaatst in verschillende winkels in gemeente Nieuwkoop, waaronder:
  • Alle supermarkten in de kernen van de gemeente
  • Het Fruitpalein Ter Aar
  • Kruidvat Ter Aar
  • Bloemsierkunst Christa Snoek Vrouwenakker
Ook heeft de stichting met diverse telefoonwinkels in de regio afgesproken dat zij ingeleverde mobieltjes en tablets zullen afstaan voor de actie.
Ideeën zijn welkom
Na de lockdown zal op andere manieren geprobeerd worden mobieltjes in te zamelen. Uiteindelijk worden deze naar Malawi verstuurd. Ruud Snoeker van Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart: ” U kunt niet alleen helpen door mobieltjes en dergelijke in te leveren, ook door een financiële bijdrage over te maken helpt u deze actie tot en succes te maken. Dit kan door een storting op de rekening van de Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart, NL21 INGB 000 0346 805 ten name van R. Snoeker. Ook ideeën voor de inzameling en uw eventuele eigen activiteit zijn welkom. Daarvoor kunt u contact met mij opnemen via 06-11381949 en r.snoeker@xs4all.nl.”

nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?