.
Voor het begeleiden van fietslessen voor statushouders en Oekraïners is Stichting Participatie Academie Nieuwkoop [SPAN] op zoek naar fietscoaches en begeleiders. Het gaat om de periodes april tot en met juli en september tot begin november.

Zowel in Nieuwkoop (op donderdagavond bij De Kapberg – Noordenseweg 23H) als in Ter Aar (dinsdagavond bij !Triggr – Middelweg 5) verzorgt SPAN fietsles voor deze nieuwe dorpsgenoten.

Veilig kunnen fietsen is noodzakelijk in het huidige drukke verkeer. Dit vergroot de mobiliteit en verkleint de afhankelijkheid van derden.
De lessen omvatten zowel de praktijk van het fietsen als de theorie, zoals de verkeersregels.
Om te kunnen begeleiden/coachen krijgen de vrijwilligers vooraf instructie over de lesmethode:
“Hoe leer ik iemand fietsen”. Het coachen is een plezierige ontmoeting; het is voor de deelnemers tevens taalles in de praktijk en biedt gezelligheid voor leerling en coach.

Geïnteresseerden wordt verzocht contact op te nemen met Jon Derksen:
e-mail: nojd@protonmail.com / 06 224 911 665.


Als gevolg van de lessen van vorig jaar zijn er verschillende cursisten die hebben aangegeven het leuk te vinden om “samen verder te trappen”. Voor hen wil SPAN één keer maand een fietsrondrit organiseren. Men haalt elkaar op, rijdt naar een volgende kern in de gemeente en doet onderweg een koffiestop. Zo wordt de fietsvaardigheid op peil gehouden en kunnen tips en gezelligheid uitgewisseld worden.
Ook voor deze activiteit worden nog mensen gezocht die willen helpen.