Snelheid Grechtkade van 60 naar 30 km per uur

De maximumsnelheid van de Grechtkade in Woerdense Verlaat wordt verlaagd van 60 naar 30 km per uur, heeft het college van gemeente Nieuwkoop besloten.

De Grechtkade is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Volgens de CROW richtlijnen geldt op zulke wegen een snelheidslimiet van 60 km per uur. De Grechtkade is een voor motorvoertuigen doodlopende weg met een breedte heeft van 2,5 meter zonder as- of kantmarkering is. Omdat er geen snelheid remmende maatregelen zijn en naast aanwonenden veel fietsers en voetgangers gebruik maken van de weg komt een snelheidsverlaging de verkeersveiligheid ten goede.

Gekeken naar het uitvoeringsvoorschrift BABW mag op wegvakken buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km per uur worden ingesteld wanneer de weg voornamelijk een verblijfsfunctie heeft. Omdat de Grechtkade ter hoogte van perceel 8 overgaat in een onverplicht fietspad, is deze weg voor gemotoriseerd verkeer een doodlopende weg en ook als dusdanig aangeduid.

Voor het deel van de Grechtkade binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Dit deel is gecategoriseerd als erftoegangsweg en ook hier zal de snelheid worden verlaagd naar 30 km per uur.

Op deze manier kan de weg in stand worden gehouden en gebruikt blijven worden zonder overlast en hinder te veroorzaken en kan aantasting van het karakter en van de functie van het gebied door verkeer voorkomen of beperkt worden.

Geen handhaving op snelheid

De verkeersadviseur van de politie heeft het voorstel bekeken en adviseert positief op de snelheidsverlaging. Hij geeft wel aan niet te zullen handhaven: “De Grechtkade voldoet zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet aan de inrichtingseisen voor een 30 km weg. Indien in de toekomst blijkt dat er structureel te hard wordt gereden, moet de gemeente eerst kijken naar infrastructurele maatregelen, omdat de snelheid moet voortvloeien uit de inrichting van de weg. Handhaving is een sluitstuk en vindt pas plaats nadat infrastructurele maatregelen zijn genomen.”

Op grond van alle overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de verkeerssnelheid van de Grechtkade inderdaad van 60 naar 30 km per uur te verlagen. 


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?