In Nieuwkoop Nieuws, het tweewekelijkse communicatieblad van de gemeente Nieuwkoop is te lezen dat men in Ter Aar samen energie wil gaan besparen. Alle woningeigenaren uit deze Nieuwkoopse kern ontvangen binnenkort een kaart, afkomstig van dorpsgenoten Jan Dirven en Geert Martens, in de brievenbus. De kaart bevat een een vragenlijst over het verduurzamen van de woning, men kan hierop eventuele wensen en behoeften aangeven.

Steeds meer mensen beseffen dat ze met energiebesparende maatregelen veel resultaat kunnen behalen.. Dat is goed voor het klimaat én scheelt in de portemonnee. Daarom starten we een actie om huizen te verduurzamen en omdat we zelf in Ter Aar wonen, beginnen we daar, aldus Jan Dirven.
Jan Dirven en Geert Martens zijn beiden actief binnen Gebiedscoöperatie Nieuwkoop. Logisch dus dat juist zij deze actie rond duurzaamheid starten. Toch is duurzaamheid niet hun enige motivatie. ‘Als we als dorp samen aan de slag gaan, ontzorgen we individuele huishoudens. Daar heeft iedereen voordeel van en het verhoogt het dorpsgevoel’ legt Geert Martens uit.

Het doel is om in Ter Aar een informatieavond te houden. Hoe deze eruit gaat zien, is afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst. Wie wil meedenken en – doen is van harte welkom.
Meer informatie alsmede de vragenlijst is te vinden op

https://ter-aar.buurkracht-online.nl.
Woonachtig in een andere kern van onze gemeente en ook geïnteresseerd: stuur dan een e-mail naar duurzaam@nieuwkoop.nl en vermeldt naam en adres. Er wordt dan contact opgenomen.