Samen Beter Nieuwkoop (SBN) dient aanstaande donderdag 23 juni in de gemeenteraad Nieuwkoop, een voorstel in over de Stikstofreductieplannen van het kabinet.

Remco Hendriks, raadslid van SBN: “Het is goed als meerdere gemeentes een signaal afgeven aan het kabinet, de tweede kamer en de bestuurlijke tafel gebiedsgerichte aanpak, dat gemeente Nieuwkoop zich zorgen maakt om de agrariërs. Het gaat ons er om dat er maatwerk geboden wordt aan de agrariërs zodat zij eventueel op een andere wijze bronnen van inkomsten kunnen realiseren. Alle aandacht moet uitgaan naar de sociale, economische en maatschappelijke effecten van het besluit.” SBN wil hiermee een duidelijk signaal afgeven richting hogere overheden. Andere gemeenteraden roept SBN op, dit ook te doen. Hopelijk zullen vele gemeenteraden dit signaal afgeven om zo Den Haag wakker te schudden. De oproep is om gezamenlijk te kijken naar oplossingen. Dit zal meer productief werken en tot daadwerkelijk innovatieve oplossingen kunnen leiden. Zorg plannen en verzoek maatwerk Het voorstel is om raadsbreed de zorg uit te spreken bij kabinet, Tweede Kamer en de regionale bestuurlijke tafel ‘gebiedsgerichte aanpak, over de voorgenomen stikstofreductieplannen. Daarbij nadrukkelijk aan te geven dat gemeente Nieuwkoop zich zorgen maakt over de rigoreuze maatregelen, en het gebrek aan toekomstperspectief voor onze agrariërs. En te verzoeken om maatwerk te bieden aan onze agrariërs die dit raakt en daarbij te kijken naar mogelijke andere verdienmodellen om de agrarische bedrijfsvoering op andere wijze extensief en gekoppeld aan natuurbeheer voort te kunnen zetten