De gemeente Nieuwkoop laat weten dat de ruiming van graven op de algemene begraafplaatsen in Nieuwveen en Ter Aar is uitgesteld. Een en ander wordt veroorzaakt door het slechte weer en de beschikbaarheid van het bedrijf dat de ruiming uitvoert. Naar verwachting wordt er eind augustus een begin gemaakt met de werkzaamheden.

De te ruimen graven  zijn algemene graven van minimaal tien jaar oud: zij maken plaats voor nieuwe graven.
De stoffelijke resten die tijdens het ruimen worden aangetroffen, zullen worden herbegraven in een verzamelgraf.
De lijst met graven die geruimd worden is te vinden op www.nieuwkoop.nl.
De belanghebbenden zijn door de gemeente geïnformeerd, ook staan er al langere tijd bordjes op de te ruimen graven. 
Het gespecialiseerde bedrijf Voogt Graaftechniek voert de ruimingen uit. Tijdens de werkzaamheden brengen de medewerkers de stoffelijke resten uit het graf naar het verzamelgraf. Het gedeelte waar gewerkt wordt, is volledig met schermen afgezet. Soms is het nodig de begraafplaats tijdelijk te sluiten voor bezoekers.

De gemeente houdt zich bij de ruimingen aan de handleiding ‘Opgraven en ruimen’ van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Deze is opgesteld om een respectvolle ruiming te waarborgen.

Op de begraafplaats in Ter Aar krijgen de overledenen een gedenkblaadje aan de gedenkboom.