Ruim vijf procent (5,3%) van alle Nieuwkoopse peuters is niet gevaccineerd, dit blijkt uit cijfers die het RIVM vorige week publiceerde. In genoemd overzicht is tevens te lezen dat 91,5 procent alle prikken behorend bij het Rijksvaccinatieprogramma heeft gehad. Ook is er een groepje kinderen dat slechts gedeeltelijk is gevaccineerd.

De daling van de vaccinatiegraad van jonge kinderen is landelijk weliswaar tot stilstand gekomen, maar toch zou het RIVM willen dat nog meer ouders kleintje laten inenten. Zo ligt landelijk gezien de bescherming tegen mazelen onder de kritische grens van 95 procent.

Bron: RIVM

Uit de publicatie van het RIVM is op te maken dat binnen de gemeente Nieuwkoop het percentage 2-jarigen dat alle vaccinaties heeft gehad het afgelopen jaar met 1,4 is gestegen. Ook het aantal kinderen zonder vaccinatie steeg van 3,6 naar de genoemde 5,3 procent.

Het RIVM geeft aan dat de cijfers niet geheel betrouwbaar zijn omdat 4% van de ouders die hun kind wel laten vaccineren, geen toestemming geven voor het registreren daarvan.