Regio Holland Rijnland zoekt gezinshuisouders

Regio Holland Rijnland, waaronder gemeente Nieuwkoop valt, zoekt zorgprofessionals die in staat zijn om een specialistisch gezinshuis of gezinsgerichte kleinschalige zorgvoorziening te realiseren. De voorzieningen bieden de klok rond een veilige, vertrouwde omgeving en zorg aan kinderen en jongeren die door problematiek niet meer thuis kunnen wonen. Dinsdag 26 oktober verzorgt de regio een informatieavond.

Gezinshuizen en gezinsgerichte zorgvoorzieningen bieden kinderen en jongeren een veilige en vertrouwde omgeving met vaste professionele opvoeders die er onvoorwaardelijk voor hen zijn. Kinderen en jongeren ervaren daar dat ze gezien worden als mens en om wie ze zijn. Steeds meer zorgprofessionals oriënteren zich op een stap naar zulke settingen. Ook regio Holland Rijnland ziet graag meer van deze zorgvormen ontstaan. Zodat meer kinderen en jongeren na een uithuisplaatsing zo veel mogelijk in een ‘gewoon’ gezin kunnen opgroeien.

Meer dan zorg

De kleinschalige setting van deze zorgvormen creëert dynamiek en ruimte voor zorgprofessionals om vanuit eigen regie gedegen keuzes te maken. De specialistische zorg gaat verder waar reguliere zorg vaak ophoudt. Op deze manier wordt zorg dichtbij vormgegeven en kan een kind of jongere maximaal worden voorbereid op de toekomst.

Samen met Driestroom

Regio Holland Rijnland werkt met meerdere aanbieders samen om deze zorgvormen uit te breiden. “Samen met zorgorganisatie Driestroom – expert op gebied van specialistische kleinschalige zorg – zijn we bezig me het realiseren van een specialistische kleinschalige woonvorm in onze eigen regio”, aldus Regio Holland Rijnland. “Driestroom is sterk in het realiseren van kleinschalige zorgconcepten samen met zorgprofessionals. Kwaliteit van zorg, autonomie van de zorgprofessional en een hoge mate van kennis en expertise binnen de organisatie Driestroom, maken het voor zorgprofessionals mogelijk om de zorg te bieden waarvan zij zien dat kinderen het nodig hebben.”

Informatieavond

Regio Holland Rijnland en Driestroom organiseren dinsdag 26 oktober in Katwijk een informatieavond van 19:30 tot 21:00 uur voor zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een specialistisch gezinshuis of gezinsgerichte kleinschalige zorgvoorziening. Deze avond staat in het teken van verhalen uit de praktijk en van delen van wat er bij het realiseren van deze zorgvormen komt kijken.

Nadere informatie over de locatie en tijdstip volgt. Aanmelden kan via deze link of door een mail te sturen aan info@ondernemersgroepdriestroom.nl.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?