Provincie wil miljoenen om natuur in Nieuwkoopse Plassen te verbeteren

nieuwkoopse plassen

Provincie Zuid-Holland vraagt bijna 30 miljoen euro van het Rijk om de komende vijf jaar de natuur binnen haar provinciegrenzen te verbeteren. Daarbij zet Zuid-Holland onder andere fors in op de Nieuwkoopse Plassen, schrijft het AD Groene Hart.

Met het geld wil de provincie vooral de waterkwaliteit in de plassen verbeteren om te voorkomen dat stikstofuitstoot het natuurgebied schade toebrengt. De waterkwaliteit zoals deze nu is, staat de ontwikkeling van het kwetsbare veenmosrietland en de blauwgrasladen in de weg, is de stelling van de provinciebestuur. Ook moet flink gebaggerd worden en er moet ruimte zijn voor het doorontwikkelen van Natura 2000.


Nature 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Duurzame bescherming van flora en fauna in Europa is hard nodig. Planten en dieren trekken zich niets aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo wordt voorkomen dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt.

bron: natura2000.nl


De waterkwaliteit is flink te verbeteren door te plaggen (het verwijderen van de bovenste voedselrijke laag van de bodem) en door een defosfateringsinstallatie te plaatsen. Delen van de Nieuwkoopse Plassen moeten meer moeras worden, wat het voor vogels, waaronder de (voor Nieuwkoop zo bekende) roerdomp aantrekkelijker maakt. De provincie sluit niet uit dat boeren worden uitgekocht of dat zij met minder vee moeten gaan werken.

Bron: AD Groene Hart


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?