Wethouder Ines de Ridder en gedeputeerde Frank Rijkaart openden op 7 juni het symposium Fieldlab Groene Hart, dit is te lezen op de website van de gemeente Nieuwkoop. Deze bijeenkomst, gehouden in Hoeve Rijlaarsdam aan de Nieuwveenseweg, had tot doel om tot innovatieve ideeën te komen ten aanzien van de zo noodzakelijke transitie van de melkveehouderij.

Getuige de aanwezigheid van wethouder de Ridder is het Nieuwkoopse gemeentebestuur blij met het Fieldlab Groene Hart waarin kennis wordt verzameld, gedeeld en in kaart gebracht. Pilots worden veelal uitgevoerd op de deelnemende melkveebedrijven.
Fieldlabs zijn fysieke testlocaties waar de betrokkenen samenwerken om nieuwe technologieën te kunnen ontwikkelen. Zij worden ondersteund door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Deze laatste heeft voor het project een bedrag van zeventien miljoen euro op tafel gelegd,

.