Uit onderzoek van ABF Research blijkt dat de komende vijftien jaar binnen de gemeente Nieuwkoop het aantal ouderen dat is aangewezen op verpleeghuiszorg zal groeien van 130 naar 270. Probleem: zij kunnen niet allemaal in een verpleeghuis terecht.

Zolang het beleid is dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en verpleeghuizen maar zeer beperkt kunnen groeien, moet Nederland zich opmaken voor ‘een omslag in de ouderenzorg’, stelt Judith Willems, een van de auteurs van de zogenoemde Fortuna-prognose. ‘Ouderen zijn niet per se slechter af als ze niet in een verpleeghuis terecht kunnen, maar de groei van de zorg buiten het verpleeghuis moet wel voortvarend worden opgepakt.’
Het ABF voorziet dat tussen nu en 2040 in Nieuwkoop twintig nieuwe verpleeghuisplekken worden gerealiseerd: niet genoeg om de groei van het aantal zorgbehoevende ouderen op te vangen. Dit betekent dat er voor 120 ouderen zogenoemde ‘extramurale zorg’, [buiten het verpleeghuis] moet worden verwezenlijkt.

De groei van het aantal zorgbehoevende ouderen gaat in Nieuwkoop harder dan in de rest van Nederland en ook harder dan gemiddeld in Zuid-Holland blijkt uit genoemd ABF-onderzoek. Op provinciaal niveau zijn er over vijftien jaar 76 procent meer ouderen aangewezen op verpleeghuiszorg dan nu, in de gemeente Nieuwkoop is dit 108%. Landelijk komt de stijging uit op 77 procent [ruim honderdduizend ouderen].

Van die honderdduizend kunnen er zo’n dertigduizend terecht in een verpleeghuis. “Zoals we nu bezig zijn krijgen we de ouderenzorg over vijftien jaar niet rond”, voorspelt Robbert Huijsman, hoogleraar management en organisatie van ouderenzorg aan de Erasmus Universiteit, in reactie op het onderzoek. Hij pleit ervoor om woonwijken letterlijk ‘rondom ouderen’ te bouwen. “Normaal plan je in een nieuwe buurt de voorzieningen als laatste, maar begin eens met een verpleeghuis in het midden en bouw daar alles omheen. Woningen voor zorgbehoevende ouderen die niet in dat verpleeghuis terecht kunnen, voorzieningen voor die mensen en ruimte voor jonge huishoudens. Versterk en ondersteun mantelzorgers, want daar is de rek nu al helemaal uit.”

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de gemeente Nieuwkoop over vijftien jaar bijna negenduizend inwoners van 65 jaar of ouder zal tellen: dit is een kwart van haar totale bevolking. Met slechts twintig extra verpleeghuisplaatsen in het vooruitzicht lijken er problemen op komst.

One Comment on “Problemen in aantocht”

  1. Als je nog 15 jaar hebt om deze problemen voor te zijn, moet je je toch schamen als dit niet lukt! Zelf hoor ik dan ook tot die groep ouderen, ik hoop dat ik jullie nooit nodig zal hebben, want ik hou mijn hart vast voor mensen die in problemen denken en niet in oplossingen!

Comments are closed.