Tijdens een gemeenteraadsvergdering In Alphen aan de Rijn, heeft de politie een demonstratie van omwonenden beëindigd. Middels een spandoek vroegen zij aandacht voor de problematiek rond de [tijdelijke] afsluiting van de Ziendeweg.

Voorafgaande aan de vergadering had de voorzitter aangegeven dat er op de publieke tribune geen spandoeken zichtbaar mochten zijn. Toen dit wel het geval bleek, werd de vergadering geschorst en ging de politie in gezelschap van een wethouder met de demonstranten in gesprek. Ze mochten in de zaal blijven en hun spandoek behouden nadat ze beloofden deze niet meer te tonen.

Dit voorjaar hakt het Alphense gemeentebestuur de knoop met betrekking tot een mogelijke definitieve afsluiting van de Ziendeweg tussen Zwammerdam en Nieuwkoop door. Dit zou moeten gelden voor al het (doorgaand) autoverkeer. Het is een al jaren slepende kwestie, omdat een afsluiting voor inwoners van Nieuwkoop omrijden betekent. De gemeente overweegt de weg af te sluiten zodat fietsers er veiliger kunnen rijden. Hierover wordt dus binnenkort een besluit genomen.