De Nieuwkoopse gemeenteraad ging op 6 juni akkoord met het inrichtingsplan voor de locatie Ter Aar Noordoost. Dit betekent dat er zo’n veertig flexwoningen worden neergezet, een aantal ligt al te wachten op het bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen. Ook stelde de Raad geld beschikbaar voor het bouwrijp maken van de locatie.
Volkstuinvereniging De Geschikte Peer die in verband met dit project moet wijken, verhuist per 1 januari van het volgend jaar naar een nieuwe locatie aan de Veldweg, waar zestig volkstuinen van honderd vierkante meter worden gerealiseerd.

Woondiensten Aarwoude (WDA) begint met achttien woningen en vraagt hier binnenkort een vergunning voor aan. Aangezien het hier om flexwoningen gaat, zal de procedure aanzienlijk minder tijd in beslag nemen dan bij reguliere woningbouw.
Wethouder Ines de Ridder: ‘Met dit raadsbesluit zijn we weer een stap verder in het realiseren van de eerste flexwoningen in onze gemeente. Betaalbare woningen die hard nodig zijn voor jongeren, starters en nieuwkomers met een verblijfsvergunning. Ik ben trots dat we hierin samen met WDA en onze inwoners zijn opgetrokken om zo ver te komen’.
Afgelopen januari zijn er met direct betrokkenen gesprekken geweest over het inpassen van de flexwoningen. De ideeën en wensen zijn verwerkt in een inrichtingsplan op hoofdlijnen. Dit plan is op 7 februari tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis gepresenteerd.
De plaatsing van flexwoningen staat een toekomstige ontwikkeling van het gebied Ter Aar Noordoost niet in de weg.

De gemeente Nieuwkoop heeft de afgelopen maanden samen met Woning Stichting Nieuwkoop (WSN) de haalbaarheid van het realiseren van flexwoningen op het Teylersplein in Nieuwveen onderzocht. Flexwoningen op deze locatie blijken voor WSN niet haalbaar. Er wordt nog bekeken welke mogelijkheden er wel zijn.
Voor de locatie Langeraar Noordwest lopen de onderzoeken en gesprekken nog.
Meer informatie over het project is te vinden op www.nieuwkoop.nl/flexwoningen.