De gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben meer tijd nodig om een geschikte plek te vinden waar binnen de gemeentegrenzen een asielzoekerscentrum gerealiseerd zou moeten worden.
Het was de bedoeling om voor de zomer met meer informatie te komen; men geeft echter aan dat definitieve besluiten met enkele maanden worden uitgesteld. Eén van de hiervoor genoemde redenen is dat men de tijd wil nemen om de de inwoners van beide gemeenten te bespreken waar het AZC zou moeten verrijzen.

Om ieders geheugen op te frissen onderstaand het oorspronkelijke persbericht van de Gemeente Nieuwkoop.

De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop gaan samen op zoek naar een geschikte locatie voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Dat hebben de gemeenteraden van Kaag en Braassem en Nieuwkoop besloten. De gemeenteraden gaven daarbij wel aandachtspunten mee op verschillende onderwerpen. De spreidingswet geeft de gemeenten de wettelijke opdracht vluchtelingen op te vangen, terwijl hun asielverzoek wordt beoordeeld.

Voor 1 juli 2025 moeten de gemeenten samen zorgen voor 367 opvangplekken voor minimaal vijf jaar. Streven is voor de zomer een geschikte locatie te vinden voor een azc. Het gaat dus niet om reguliere woningen. Omdat de dorpskernen in beide gemeenten klein zijn, gaan zij op zoek naar een geschikte locatie in gebieden waar ze aan elkaar grenzen buiten het bestaand stad- en dorpsgebied (BSD). Belangen afwegen De colleges van beide gemeenten vinden het belangrijk om mensen in nood, die hun thuisland moesten ontvluchten voor oorlog of geweld, op te vangen. Er is een ernstig tekort aan opvangplekken in Nederland. Tegelijkertijd zijn de gemeenten zich zeer bewust van zorgen in de samenleving en zijn zij van mening dat dit de inwoners niet onevenredig mag belasten.

Beide gemeenteraden vragen aandacht voor goede communicatie. De gemeenteraad van Nieuwkoop vraagt via moties verder onder andere aandacht voor een maximering van de opvang, voor veiligheid en voor verruiming van het woningbouwbeleid van de provincie. Samen opvangen De schaalgrootte is een belangrijke reden voor samenwerking. Bij een locatie met meer dan 300 vluchtelingen regelt en betaalt het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) in principe alles op het gebied van beheer, veiligheid in en rondom de locatie, welzijn, dagbesteding en medische zorg. Daarnaast is er bij een gezamenlijke locatie meer toezicht en begeleiding en meer te doen voor de mensen die daar worden opgevangen. Daarom bundelen Kaag en Braassem en Nieuwkoop de krachten voor deze wettelijke opgave. Besluitvorming Het streven is om voor de zomer een besluit te nemen over de locatie.

Het aanwijzen van een geschikte locatie is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten. Echter de colleges vinden het logisch en wenselijk dat dit besluit met instemming van de gemeenteraad wordt genomen. Vanwege bevoegdheid gebeurt dit in een openbare raadsvergadering in de gemeenteraad op wiens grondgebied de locatie ligt. Daarnaast komt er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van raadsfracties van beide gemeentes. Zij worden betrokken bij de bestuursovereenkomst met het COA. Hierin worden werkafspraken gemaakt over bijvoorbeeld communicatie, veiligheid, zorg, onderwijs en dagbesteding. Inwoners worden goed geïnformeerd en betrokken. Er komen informatiebijeenkomsten en/of gesprekken met direct omwonenden en belanghebbenden. Zij kunnen meedenken en wensen, zorgen en ideeën delen. Dit

gebeurt voorafgaand aan de bespreking in de gemeenteraad. En ook tijdens het hele realisatieproces. Meer informatie Op de websites kaagenbraassem.nl/vluchtelingen en nieuwkoop.nl/vluchtelingen vindt u antwoord op veel gestelde vragen. Deze informatie wordt steeds aangevuld als er nieuws is over de vervolgstappen en/of een mogelijke locatie.