Van de gemeente Nieuwkoop ontvingen wij een persbericht waaruit de conclusie getrokken kan worden dat Parola Partycentrum in Langeraar in elk geval tot 1 januari 2025, maar mogelijk langer, open zal blijven.
De volledige tekst van het bericht treft u hieronder aan.

De huidige buurtsupermarkt in Langeraar sluit uiterlijk in januari 2025 haar deuren. De eigenaar van het pand, Jan van Tol Holding BV, had plannen voor een nieuwe volwaardige supermarkt in Langeraar. Helaas zijn deze plannen niet haalbaar gebleken. Initiatiefnemer en ontwikkelaar Van Tol benadrukt dat het belang van de huidige en toekomstige inwoners van Langeraar altijd voorop heeft gestaan. “Het was onze wens om een nieuwe volwaardige supermarkt in Langeraar te realiseren. Het is om uiteenlopende redenen niet gelukt om dit plan tot uitvoering te brengen. Het was voor ons een moeilijke beslissing om te stoppen. Helaas kunnen wij onze droom voor Langeraar niet realiseren.” aldus Van Tol.
De gemeente vindt het ontzettend jammer dat Jan van Tol Holding BV als ontwikkelaar van dit project niet doorgaat. “We hebben veel waardering voor de familie Van Tol en bedanken hen voor al hun inspanningen voor Langeraar. “
Gebouw Parola blijft tot minimaal 1 januari 2025 in gebruik zoals nu. Verenigingen die er momenteel gebruik van maken, kunnen dat blijven doen. Biljartvereniging De Plas verhuist in 2025 naar een deel van de huidige supermarktlocatie.
De gemeente gaat in gesprek met betrokkenen over de gevolgen van deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de toekomst van het centrum Langeraar. Zorg en belang voor een goede huisvesting van de verenigingen die gebruik maken van Parola spelen hierin een belangrijke rol. En realiseren van een nieuwe supermarkt blijft een wens.
De plannen voor een supermarkt in het huidige pand van Parola Partycentrum gaan niet door. Daardoor blijft het pand open voorlopig open voor bruiloften, feesten en partijen. De gemeente Nieuwkoop buigt zich over de toekomst van het gebouw.
Uit een brief die de gemeente stuurde naar alle inwoners van Langeraar en Papenveer blijkt dat de familie Van Tol, die plannen had voor een supermarkt op de locatie, zich heeft teruggetrokken. Om die reden nodigt Parola iedereen uit een laatste feestje te houden in het partycentrum. Dit kan in ieder geval tot en met 1 januari en waarschijnlijk nog een deel van 2025.