Op donderdag 6 juni zijn in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement. In Nieuwkoop worden hiervoor achttien stembureaus ingericht waar alle stemgerechtigde Nieuwkopers hun stem kunnen uitbrengen.
De gemeente is op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen.

Op de verkiezingsdag zijn de stembureau’s geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Men kan zich aanmelden als stembureaulid of als teller. Als stembureaulid kan men kiezen om de hele dag aanwezig te zijn, tussen 7.00 en 14.45 uur of van 14.45 uur tot alle stemmen geteld zijn na de sluiting van het stembureau.  
Vanaf 21.00 uur worden alle stemmen op lijstniveau geteld, op vrijdag 7 juni telt men op kandidaatsniveau. Dit gebeurt vanaf 08.45 uur op het Gemeentelijk Stembureau (GSB) totdat alle stemmen geteld zijn. Ook op deze dag kan men kiezen om aanwezig te zijn vanaf 8.45 tot 13.30 uur of van 13.30 uur tot het einde van de zitting.  

De vergoedingen hiervoor zijn als volgt

Voorzitter (ook GSB) € 210 
Plaatsvervangend voorzitter (ook GSB) € 210 
Lid hele dag (ook GSB) € 190 
Lid dagdeel (ook GSB) € 95 
Teller GSB 7 juni € 90 
Teller dagdeel GSB 7 juni € 45 
Teller 6 juni VVV-bon 
Reservelid 6/7 juni VVV-bon 
Reserveteller 6/7 juni VVV-bon 

Men kan zich aanmelden via verkiezingen@nieuwkoop.nl. Vermeld in de e-mail naam, telefoonnummer en de rol die men wil vervullen en op welke dag.